INTERRGN: Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

INTERRGN: Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

INTERRGN: Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Period provedbe:
10/2018 – 10/2021

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Internacionalizacija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

1.775.648,19 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Na temelju analiza provedenih u sklopu projekta Target (2015. – 2017.), RGNF je prepoznao dva problema čijim bi se rješavanjem značajno poboljšala međunarodna vidljivost i prepoznatljivost RGNF-a i programa koji pruža budućim studentima: 1. nemogućnost pohađanja programa na engleskom jeziku, što izravno utječe na dolaznu mobilnost studenata; 2. nedovoljna međunarodna prepoznatljivost RGNF-a i programa koje on nudi, ali i samih nastavnika, što za posljedicu ima premalu dolaznu/odlaznu kratkoročnu i dugoročnu mobilnost studenata i nastavnika. Potrebu za internacionalizacijom RGNF je istaknuo i kao jedan od bitnih ciljeva u Strategiji razvoja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta za razdoblje 2017. – 2021. (opći cilj 1; specifični cilj 1, podcilj 1.1.).

Na RGNF-u, provedba projekta internacionalizacije planirana je kroz tri vrste aktivnosti:

  1. razvoj novog diplomskog studija naftnog rudarstva na engleskom jeziku;
  2. prevođenje na engleski jezik i izvođenje 27 kolegija na ostalim diplomskim studijima;
  3. sudjelovanje na 5 sajmova visokog obrazovanja u Europi sa svrhom promocije novog studijskog programa i kolegija na engleskom jeziku.

 

U pripremi i realizaciji projekta sudjelovat će svi članovi Vijeća studija naftnog rudarstva, nositelji kolegija na ostalim diplomskim studijima koji su se prijavili za sudjelovanje na projektu te osoba zaposlena u Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte.  U slučaju diplomskog studija naftnog rudarstva, u realizaciju projekta kroz anketu (interes za novim studijskim programom) te promotivne aktivnosti uključit će se i studenti preddiplomskih i diplomskih studija.

Ovakav projekt imao bi dugoročan utjecaj na međunarodnu prepoznatljivost kako diplomskog studija naftnog rudarstva tako i RGNF-a u cjelini.

GLAVNI CILJ:

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju razine internacionalizacije Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

SPECIFIČNI CILJEVI:

Projekt ima tri cilja:

  • doprinijeti internacionalizaciji studijskih programa RGNF-a;
  • ojačati kompetencije nastavnika i studenata diplomskih studija RGNF-a;
  • povećati postotak dolazne mobilnosti studenata i doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti RGNF-a kroz sudjelovanje na relevantnim sajmovima visokog obrazovanja.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

Očekivani rezultati projekta:

1) Akreditacija i izvođenje novog studijskog programa naftnog rudarstva.

Hrvatski studenti sa završenim diplomskim studijem na engleskom jeziku u konačnici će biti konkurentniji na tržištu rada, a  nužno će se povećati i dolazna mobilnost studenata.

2) Izvođenje 27 kolegija na engleskom jeziku.

Postojeći kolegiji bit će prevedeni na engleski jezik te će se izvoditi već tijekom provedbe projekta. Materijali pripremljeni tijekom provedbe projekta osigurat će nesmetano izvođenje kolegija i po završetku projekta. Aktivnosti usavršavanja engleskog jezika za nastavnike ojačat će njihove kapacitete te dugoročno utjecati na kvalitetu rada sa stranim studentima.

3) Sudjelovanje na pet sajmova visokog obrazovanja.

Sudjelovanjem na 5 sajmova visokog obrazovanja, predstavnici RGNF-a imat će priliku uspostaviti međunarodnu suradnje s drugim visokim učilištima u svrhu razmjene studenata i nastavnog osoblja, novih zajedničkih studijskih programa ili zajedničkih projektnih i istraživačkih suradnji.

4) Nabavljena oprema.

Nabavljena računala unaprijedit će proces izvođenja nastave kroz primjenu novih tehnologija.

5) Nastavak suradnje s IRO-om.

Suradnja na ovom projektu svojevrsni je pokazatelj održivosti rezultata TARGET na temelju kojih RGNF nastavlja uspješnu suradnju s partnerima iz IRO-a.

DONATORI

donatori slika