2 Institut za razvoj obrazovanja - Politike visokog obrazovanja
 

Politike visokog obrazovanja

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) aktivno je uključen u razvoj i zagovaranje poboljšanja zakona, statuta, strategija i drugih dokumenata važnih za razvoj hrvatskog sustava visokog obrazovanja. IRO djeluje putem javnog objavljivanja stavova IRO-a o javnim politikama, putem objavljivanja analiza učinkovitosti i rezultata istraživanja o javnim politikama te uključivanjem u rad savjetodavnih i radnih tijela unutar sustava visokog obrazovanja.

IRO unapređuje sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj te rad i usluge institucija nadležnih za visoko obrazovanje pružajući im potrebnu ekspertizu i tehničku podršku u vidu konzultantskih usluga koje se odnose na:

  • unaprjeđenje sustava financiranja visokog obrazovanja
  • pravednost i socijalnu uključenost na visokim učilištima
  • osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
  • Hrvatski kvalifikacijski okvir
  • priznavanje neformalnog i informalnog učenja
  • pokretanje i provedbu programa akademske mobilnosti, posebno putem podrške u izradi platformi i strategija na nacionalnoj razini
  • internacionalizaciju hrvatskih visokih učilišta te promidžbu hrvatskog visokog obrazovanja s ciljem privlačenja međunarodnih studenata
  • pokretanje službi za profesionalno savjetovanje na hrvatskim sveučilištima.

IRO  također posjeduje značajnu ekspertizu i iskustvo u prijavi i upravljanju EU projektima iz područja gore navedenih javnih politika u visokom obrazovanju te je kroz projekte ostvario partnerstvo s brojnim visokim učilištima i državnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. Više o EU projektima koje IRO provodi ili je proveo posjetite ostale podrubrike u sklopu ove rubrike ili posebnu rubriku Projekti.

Ispis