7930 Institut za razvoj obrazovanja - ACT
 

ACT

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je 2012. godine postao jedini ovlašteni administracijski centar za polaganje ACT testa u Hrvatskoj. U IRO-u se možete informirati i savjetovati o testu, pripremati za polaganje i polagati ACT test.

Informiranje i savjetovanje

ACT (American College Testing) je test koji se koristi kao prijemni ispit za upis preddiplomskog studija u SAD-u. Pitanja na testu su izravno povezana s gradivom u srednjoj školi iz engleskog, matematike i prirodnih znanosti, zbog čega je priprema za ACT nešto drugačija od one za SAT (Scholastic Aptitude Test) test. Polažu ga, kako međunarodni studenti, tako i domaći, američki studenti kao dio upisnog procesa za studij.

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je centralno mjesto za standardizirane testove u Hrvatskoj, gdje možete dobiti sveobuhvatne i besplatne informacije o ACT testu, uključujući:

 • koja je namjena i od čega se sastoji ACT
 • kako i gdje prijaviti ACT
 • gdje se polaže ACT
 • kako se najbolje pripremiti za ACT

Informacije se mogu dobiti telefonski, e-mailom ili osobno u IRO-u u uredovno vrijeme za stranke. Detaljnije informacije o ACT testu možete pronaći na službenoj internetskoj stranici ACT testa www.act.org.

Opis testa

ACT test se polaže u službenom administracijskom centru.

Postoje dvije vrste ACT testa:

 • ACT (No Writing) – sastoji se od četiri testa:
  • English
  • Mathematics
  • Reading
  • Science
 • ACT Plus Writing – uključuje i test koji mjeri vještine pisanja na engleskom jeziku

Trajanje testiranja

Od ispitanika se očekuje da dođu u 8h. U slučaju kašnjenja nije moguće pristupiti testiranju.

ACT Test (No Writing) traje do otprilike 12:15h (uključujući pauzu nakon prva dva dijela (English i Mathematics).

ACT Plus Writing traje do otprilike 13h (s dodatnom pauzom prije Writing dijela testa).

Struktura ACT testa

Dijelovi testa Trajanje Broj pitanja Tipovi zadataka
English 45 minuta 75 pitanja Ocjenjuje se razumijevanje standardnog pisanog engleskog teksta i retoričke vještine.
Mathematics 60 minuta 60 pitanja Ocjenjuju se sposobnosti u rješavanju matematičkih problema koje učenici obično svladaju do početka četvrtog razreda srednje škole.
Pauza
Reading 35 minuta 40 pitanja  Ocjenjuje se razumijevanje pisanog teksta.
Science 35 minuta 40 pitanja  Ocjenjuje se interpretacija, analiza, procjena, promišljanje i rješavanje problema u prirodnim znanostima.
Optional: Writing Section 30 minuta  1 rad Ocjenjuje se vještina pisanja savladana tijekom srednje škole.

English

English dio testa se sastoji od pet tekstualnih odlomaka. Nakon svakog odlomka treba odgovoriti na pitanja višestrukog izbora. Ocjenjuje se sljedeće:

 • Razumijevanje konvencija standardnog pisanog engleskog teksta (rečenično znakovlje, gramatika, sintaksa)
 • Retoričke vještine (smisao za planiranje, organizaciju i stil teksta)

Ne ocjenjuje se:

 • Spelling, vokabular i poznavanje gramatičkih pravila

Mathematics

Ovaj dio testa sastoji se od pitanja višestrukog izbora u kojima se konkretni matematički problemi trebaju riješiti zaključivanjem. Mjere se matematičke vještine usvojene tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

Nužno je vladati osnovnim formulama i računskim operacijama kako biste riješili zadatke, ali ne morate napamet znati kompleksnije formule niti izvoditi kompliciranije računske operacije.

Kalkulator možete koristiti samo na matematičkom dijelu testa. Provjerite koji su kalkulatori dozvoljeni, a koji su zabranjeni u ACT pravilima o kalkulatorima. Kalkulator Vam nije neophodan. Svi zadaci mogu se riješiti bez kalkulatora.

Reading Test

Reading dio testa ima četiri dijela od kojih svaki sadrži jedan duži ili dva kraća prozna odlomka koji svojom zahtjevnošću odgovaraju tekstovima koje studenti čitaju na prvoj godini fakulteta. Teme tekstova su vezane uz prirodne, društvene i humanističke znanosti.

Od ispitanika se očekuje da razumiju smisao onog što je u tekstu eksplicitno izneseno, ali i pronalaze implicitna značenja.

Science Test

Science dio testa je namijenjen onima koji su tijekom srednje škole barem tri godine pohađali nastavu predmeta prirodnih znanosti. Testira se znanje biologije, geografije, kemije i fizike.

Ispitanici moraju odgovoriti na pitanja višestrukog izbora na osnovu serija znanstvenih podataka. Podaci su izneseni na jedan od sljedećih načina:

 • shematski prikazi podataka (grafovi, tabele i sl.)
 • sažeci znanstvenih istraživanja (jednog ili više njih)
 • oprečna gledišta (nekoliko međusobno povezanih hipoteza ili gledišta koja se međusobno isključuju)

Writing Test (Optional)

Test se sastoji od jednog zadatka u kojem ispitanik treba odrediti problematiku i opisati dva moguća gledišta na tu problematiku. Ispitanik mora zauzeti vlastiti stav o dotičnoj problematici. Može izabrati jedno od opisanih gledišta ili dati novi pogled na problematiku. Bodovi neće ovisiti o stavu koje ispitanik zauzme prema određenoj problematici.

Test se piše običnom olovkom na papiru koji će ispitanicima biti dan zajedno s ostalim listovima za odgovore.

Primjere svih dijelova testa možete pronaći na stranici: www.actstudent.org/sampletest/

Priprema za polaganje

IRO omogućuje pripremu za uspješno polaganje ACT testa kroz pripremne tečajeve i pripremne materijale (knjige i multimediju) na posudbu za sve članove.

Pripremni tečaj je idealan izbor za one koji žele izvući maksimum iz svoje pripreme u relativno kratkom periodu, te za one kojima odgovara rad u grupi.

Tečaj je podijeljen u dva dijela: engleski dio (uključuje pripremu za English, Reading & Writing Test) i matematički dio (uključuje pripremu za Mathematics Test). Polaznici mogu odabrati oba ili samo jedan dio pripreme testa. Važno je napomenuti da pripremni tečaj ne pokriva pripremu za Science Test. Tečaj je koncipiran kao intenzivna priprema uz korištenje službene pripremne literature ACT-a (American College Testing), organizacije koja je vlasnik ACT ispita.

Za više informacija i predbilježbe molimo da nas kontaktirate.

Ukoliko Vam više odgovara samostalna priprema uz kvalitetnu literaturu i multimediju, članovi IRO-a mogu posuđivati pripremne materijale iz knjižnice, a ostali (nečlanovi IRO-a) mogu besplatno konzultirati pripremne materijale iz knjižnice u uredovno vrijeme za stranke.

Prijava

Test možete prijaviti preko službene internetske stranice ACT testa, www.act.org.

Cijena testa

ACT (No Writing) $39.50 - Cijena uključuje certifikat s rezultatima za ispitanika, njegovu srednju školu i do četiri fakulteta po izboru (obratite pažnju da pri prijavi unesete ispravne kodove fakulteta).

ACT Plus Writing $56.50 - Cijena uključuje certifikat s rezultatima za ispitanika, njegovu srednju školu i do četiri fakulteta po izboru. Naknada za Writing Test od $16 može biti vraćena na pismenu zamolbu ako ste odsutni na dan testiranja ili promijenite opciju na ACT (No Writing) prije nego što testiranje počne.

Naknada za internacionalno testiranje (izvan SAD-a i Kanade) $40.00

Plaćanje

Plaćanje je moguće sljedećim kreditnim karticama: American Express, Discover, MasterCard ili VISA.

Plaćanje se vrši prilikom prijave testa.

Polaganje

ACT test se u Hrvatskoj polaže isključivo u IRO-u (službenom administracijskom centru) na sljedećoj adresi:

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) – test center code: 872750
Trg Nikole Zrinskog 9/I, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4817-195; +385 (0)1 4555-151
Faks: +385 (0)1 4555-150
E-mail: iro@iro.hr

Termini polaganja

ACT test se održava u IRO-u nekoliko puta godišnje, uvijek subotom i to u sljedećim terminima:

 • 8.9.2018. u 9:00 - prijave do 10.10.2018.
 • 27.10.2018. u 9:00 - prijave do 28.11.2018.
 • 8.12.2018. u 9:00 - prijave do 2.11.2018.
 • 9.2.2019. u 9:00 - prijave do 11.1.2019.
 • 13.4.2019. u 9:00 - prijave do 8.3.2019.
 • 8.6.2019 u 9:00 - prijave do 3.5.2019.

VAŽNA NAPOMENA: Postoji mogućnost da navedeni datumi polaganja budu nedostupni (zbog popunjenosti ili otkaza testiranja) u trenutku vaše prijave na službenoj stranici www.act.org. Stoga vam savjetujemo da se za polaganje testa prijavite na vrijeme kako biste osigurali željeni termin. Trenutno stanje dostupnosti termina za ACT testiranje možete pronaći na službenoj internetskoj stranici ACT testa, www.act.org.

Učestalost polaganja testa

ACT testiranje se održava nekoliko puta godišnje. Ispitanik može polagati test do 12 puta. Ponovno polaganje testa se prijavljuje na isti način kao i prvo polaganje.

Rezultati ACT testa

ACT (No Writing)
Rezultati su obično dostupni online 2 tjedna nakon datuma testiranja. Certifikati s rezultatima su obično dostupni unutar 3 do 8 tjedana nakon svakog datuma polaganja.

ACT Writing
Ako polažete i Writing Test, rezultati su obično dostupni dva tjedna nakon rezultata ACT (No Writing) testova. Certifikati s rezultatima oba dijela testa su dostupni unutar 5 do 8 tjedana nakon datuma testiranja.

Dodatne certifikate s rezultatima možete zatražiti online (preko Vašeg ACT web account-a ili u PDF formatu), telefonski (za svaki telefonski zahtjev plaća se dodatnih $14) ili poštom poslati pismenu zamolbu. Više informacija na: http://www.actstudent.org/scores/send/

Odgovori na često postavljana pitanja

Dodatne informacije možete pronaći na stranici: http://www.actstudent.org/faq/

Ispis

Priprema i polaganje TOEFL i GMAT testa
Strateski plan 2013-2015