68 Institut za razvoj obrazovanja - GRE
 

GRE

Informiranje i savjetovanje

GRE (Graduate Record Examination) se koristi kao prijemni ispit za upis na diplomske i doktorske programe u SAD-u, kao i za upis na mnoge međunarodne programe studija.

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je centralno mjesto za standardizirane testove u Hrvatskoj, gdje možete dobiti sveobuhvatne i besplatne informacije o GRE testu, uključujući:

 • koja je namjena i od čega se sastoji GRE 
 • kako i gdje prijaviti GRE 
 • gdje se polaže GRE 
 • kako se najbolje pripremiti za GRE

Informacije se mogu dobiti telefonski, e-mailom ili osobno u IRO-u u uredovno vrijeme za stranke. Detaljnije informacije o GRE testu možete pronaći na službenoj internetskoj stranici GRE testa www.gre.org.

Opis testa

GRE testovi se polažu u službenim administracijskim centrima.

Postoje dvije vrste GRE testova:

 • GRE revised General test - sastoji se od verbalnog i matematičkog dijela te pisanja analitičkih eseja (Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, Analytical Writing). 
 • GRE Subject tests – dodatni testovi znanja koji se ponekad traže od studenata koji upisuju diplomske i doktorske programe u SAD-u. Ovi testovi testiraju znanje iz pojedinih područja npr. iz matematike, biologije, kemije, psihologije i sl. Koje dodatne GRE Subject testove će student morati položiti ovisi o studiju na koji se upisuje.

GRE revised General test koji se polaže u Hrvatskoj je "computer based" i polaže se na računalu u službenom administracijskom centru za GRE revised General test.

GRE Subject testovi su "paper based" i polažu se na papiru u službenom administracijskom centru za GRE Subject testove.

Priprema za polaganje

IRO omogućuje pripremu za uspješno polaganje GRE revised General testa kroz pripremne tečajeve i pripremne materijale (knjige i multimediju) na posudbu za sve članove. Za GRE Subject testove članovima su dostupne knjige na posudbu iz knjižnice, ali IRO trenutno ne organizira pripremne tečajeve za te testove.

Pripremni tečaj za GRE revised General test je idealan izbor za one koji žele izvući maksimum iz svoje pripreme u relativno kratkom periodu, te za one kojima odgovara rad u grupi.

Tečaj je podijeljen u dva dijela: engleski dio (uključuje pripremu za Verbal Reasoning i Analytical Writing) i matematički dio (uključuje pripremu za Quantitative Reasoning). Polaznici mogu odabrati oba ili samo jedan dio pripreme testa. Tečaj je koncipiran kao intenzivna priprema uz korištenje službene pripremne literature ETS-a, organizacije koja je vlasnik GRE ispita.

Za više informacija i predbilježbe molimo da nas kontaktirate.

Ukoliko Vam više odgovara samostalna priprema uz kvalitetnu literaturu i multimediju, članovi IRO-a mogu posuđivati pripremne materijale iz knjižnice, a ostali (nečlanovi IRO-a) mogu besplatno konzultirati pripremne materijale iz knjižnice u uredovno vrijeme za stranke.

Prijava

GRE revised General test možete prijaviti:

 • preko službene internetske stranice GRE testova, www.gre.org
 • telefonski, pozivom službenom GRE General registracijskom centru za Europu u Nizozemskoj - Prometric PTC Registrations Europe, na broj 0031-320-239-540 (radno vrijeme: ponedjeljak – petak 9:00 - 18:00 sati)
 • faxom ili poštom službenom registracijskom centru za Europu u Nizozemskoj - Prometric PTC Registrations Europe (detaljnije o navedenim načinima prijave na: www.gre.org)

GRE Subject testove možete prijaviti:

 • preko službene internetske stranice GRE testova, www.gre.org
 • poštom (obrazac i upute za prijavu poštom dostupni su na: www.gre.org)

Cijena testa

GRE revised General test: 205 USD
GRE Subject test: 150 USD

Plaćanje

Postoji nekoliko načina plaćanja testa. Naša preporuka je da odaberete plaćanje kreditnom karticom (American Express, MasterCard, VISA, Discover, JCB). Plaćanje se vrši prilikom prijave (bilo da se prijavljujete preko web-stranice ili telefonski). Ukoliko želite informacije o preostalim načinima plaćanja, molimo konzultirajte službenu internetsku stranicu GRE testa www.gre.org.

Polaganje

GRE revised General test
Učilište Algebra - u sklopu Visoke škole za primjenjeno računarstvo
Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), Zagreb
Radno vrijeme: radnim danom 8 - 16h
Tel.: 01 2222-133
Fax: 01 2305-004
E-mail: info@algebra.hr

GRE Subject tests
Američka međunarodna škola u Zagrebu
Voćarska cesta 106, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 4680-133
Faks: + 385 (0) 1 4680-171
E-mail: aisz@aisz.hr  
www.aisz.hr

Termini polaganja

Termini polaganja GRE revised General i GRE Subject testova dostupni su na internetskoj stranici www.gre.org.

Učestalost polaganja testa

Testiranja za GRE revised General test organiziraju se najčešće 1-2 puta tjedno, dok se GRE Subject testiranja održavaju samo 3 puta godišnje (u listopadu, studenom i travnju).

Svaki kandidat može polagati GRE revised General test jednom svakih 21 dan i najviše pet puta unutar 12 mjeseci. Ovo se pravilo aplicira i na kandidate koji su poništili svoje rezultate na prijašnjem testiranju.
GRE Subject testovi smiju se polagati neograničeni broj puta.

Rezultati GRE General i GRE Subject testova

Svi kandidati koji polažu GRE revised General test mogu na kraju testa poništiti rezultate ili prihvatiti njihovo ispravljanje. Kandidati koji prihvate ispravljanje testa dobit će rezultate u tri oblika:

 • Unofficial Verbal Reasoning and Quantitative Reasoning score – svaki kandidat će dobiti uvid u rezultate Verbal i Quantitative dijela testa odmah nakon testiranja. Ovaj unofficial score ne sadrži ocjenu Analytical Writing dijela testa. 
 • Online scores – svaki kandidat će imati uvid u rezultate testa 10-15 dana nakon datuma polaganja testa na stranici www.gre.org.
 • Official score report – certifikat sa službenim rezultatima svih dijelova testa šalje se institucijama koje su kandidati prijavili za primanje rezultata u obliku koji konkretna institucija zatraži (otisnuti primjerak, elektronski primjerak ili na CD-u). Rezultati se šalju 10-15 dana nakon datuma polaganja testa, a točan datum dostave rezultata potencijalno ovisi o lokaciji na koju se certifikat isporučuje (ako se šalje otisnuti ili primjerak na CD-u).

Službeni rezultati GRE Subject testova dostupni su online unutar 6 tjedana nakon datuma polaganja testa, te se u istom periodu šalju institucijama koje su kandidati prijavili za primanje rezultata u obliku koji ta institucija zatraži.

Napomena: Od 1. srpnja 2013. službeni rezultati se ne šalju na kućne adrese kandidata. Kandidati će moći otisnuti svoje rezultate direktno s My GRE Account-a na stranici www.gre.org. Samostalno otisnuti primjerak ne služi kao službeni dokument.

Svaki kandidat može besplatno registrirati do 4 institucije kojima će se direktno slati certifikati s rezultatima (official score report). Kandidat koji polaže GRE revised General test mora registrirati te institucije na dan testiranja (na samom početku testiranja), a za GRE Subject testove se ta registracija vrši prilikom registracije i uplate testova.

Za naknadne registracije i molbe dodatnih certifikata s rezultatima (additional score reports) potrebno je prijaviti primatelje online, telefonski, poštom ili faksom te izvršiti nadoplatu ovisno o broju institucija na koje želite poslati rezultate vašeg GRE testa (cijena je 25 USD po certifikatu). Više informacija potražite na stranici: www.ets.org/gre/revised_general/scores/send/asr.

Valjanost rezultata

Rezultati GRE testiranja vrijede pet godina od datuma polaganja.

Odgovori na često postavljana pitanja

Dodatne informacije možete pronaći na stranicama: www.ets.org/gre/revised_general/faq  i www.ets.org/gre/subject/faq.  

Ispis