67 Institut za razvoj obrazovanja - SAT
 

SAT

Informiranje i savjetovanje

SAT (Scholastic Aptitude Test) je test sposobnosti koji se koristi kao prijemni ispit za upis na preddiplomske studije u SAD-u. Polažu ga, kako međunarodni studenti, tako i domaći, američki studenti kao dio upisnog procesa za studij.

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je centralno mjesto za standardizirane testove u Hrvatskoj na kojem možete dobiti sveobuhvatne i besplatne informacije o SAT testu te saznati:

  • koja je namjena i od čega se sastoji SAT 
  • kako i gdje prijaviti SAT 
  • gdje se polaže SAT test 
  • kako se najbolje pripremiti za SAT test.

Informacije se mogu dobiti telefonski, e-mailom ili osobno u IRO-u u uredovno vrijeme za stranke. Detaljnije informacije o SAT testu možete pronaći na službenoj internetskoj stranici SAT testa http://sat.collegeboard.org.

Opis testa

SAT testovi se polažu u službenom administracijskom centru.

Postoje dvije vrste SAT testova:

  • SAT Reasoning - sastoji se od tri dijela: čitanje, pisanje i matematički dio.
  • SAT Subject tests - dodatni testovi znanja koji se ponekad traže od učenika koji upisuju preddiplomski studij u SAD-u. Ovi testovi testiraju znanje iz pojedinih područja npr. iz matematike, kemije, njemačkog jezika, povijesti, umjetnosti i sl. Koje dodatne SAT Subject testove će učenik morati položiti ovisi o studiju na koji se upisuje.

SAT Reasoning i SAT Subject testovi se polažu u službenom administracijskom centru na papiru (znači da su ”paper based”).

SAT Reasoning traje 3 sata i 45 minuta. SAT Subject ima različito vrijeme trajanja ovisno o predmetu koji se polaže.

Priprema za polaganje

IRO omogućuje pripremu za uspješno polaganje SAT Reasoning testa kroz pripremne tečajeve i pripremne materijale (knjige i multimediju) na posudbu za sve članove. Za SAT Subject testove članovima su dostupne knjige na posudbu iz knjižnice, ali IRO trenutno ne organizira pripremne tečajeve za te testove.

Pripremni tečaj za SAT Reasoning test je idealan izbor za one koji žele izvući maksimum iz svoje pripreme u relativno kratkom periodu, te za one kojima odgovara rad u grupi.

Tečaj je podijeljen u dva dijela: engleski dio (uključuje pripremu za Reading Section i Writing Section) i matematički dio (uključuje pripremu za Mathematics Section). Polaznici mogu odabrati oba ili samo jedan dio pripreme testa. Tečaj je koncipiran kao intenzivna priprema uz korištenje službene pripremne literature CollegeBoard-a, organizacije koja je vlasnik SAT testa.

Za više informacija i predbilježbe molimo da nas kontaktirate.

Ukoliko Vam više odgovara samostalna priprema uz kvalitetnu literaturu i multimediju, članovi IRO-a mogu posuđivati pripremne materijale iz knjižnice, a ostali (nečlanovi IRO-a) mogu besplatno konzultirati pripremne materijale iz knjižnice u uredovno vrijeme za stranke.

Prijava

Testove SAT Reasoning i Subject možete prijaviti preko službene internetske stranice testova, www.collegeboard.com.

Cijena testa

  • SAT Reasoning: 92,50 USD (Registration fee 54,50 USD + International processing fee 38 USD) 
  • SAT Subject: od 62 USD (Registration fee 26 USD + International processing fee 36 USD + nadoplate koje ovise o vrsti Subject testa)

Više informacija potražite na stranici: http://sat.collegeboard.org/register/sat-fees.

Plaćanje

Postoji nekoliko načina plaćanja testa. Naša preporuka je da izaberete plaćanje kreditnom karticom (American Express, MasterCard, VISA, Discover). Plaćanje se vrši prilikom prijave na službenoj internetskoj stranici testa. Ukoliko želite informacije o preostalim načinima plaćanja, molimo posjetite službenu internetsku stranicu testa http://sat.collegeboard.org/register/sat-fees.

Polaganje

SAT Reasoning i SAT Subject se polažu u službenom administracijskom centru za SAT Reasoning i SAT Subject na sljedećoj lokaciji:

Američka međunarodna škola u Zagrebu
Voćarska cesta 106, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 7999-300
Faks: + 385 (0)1 4680-171
E-mail: aisz@aisz.hr  
www.aisz.hr

Termini polaganja

Termini polaganja SAT Reasoning i SAT Subject testova su dostupni na internetskoj stranici http://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates.

Učestalost polaganja testa

Testiranja za SAT Reasoning i SAT Subject testove organiziraju se 6 puta godišnje. Učenik ne može polagati SAT Reasoning i SAT Subject testove na isti dan.

Rezultati SAT Reasoning i SAT Subject testova

Svaki kandidat koji položi SAT Reasoning i SAT Subject ima pravo na dvije vrste certifikata s rezultatima:

  • Online score report – rezultati testa dostupni su online na službenoj stranici http://www.collegeboard.com nekoliko tjedana nakon datuma polaganja testa. Za uvid u rezultate svaki kandidat se treba ulogirati na službenu stranicu koristeći vlastiti username i password.
  • Mailed score report – certifikat s rezultatima koji se šalje na kućnu adresu kandidata i na adrese institucija koje je kandidat prijavio za primanje rezultata. Točan datum dostave ovisi o lokaciji na koju se isporučuje.

Valjanost rezultata

Rezultati SAT Reasoning i SAT Subject testiranja vrijede do sljedećeg polaganja ovih testova.

Odgovori na često postavljana pitanja

Dodatne informacije možete pronaći na stranici: http://sat.collegeboard.org/about-tests/sat/faq.

Ispis