4 Institut za razvoj obrazovanja - Stipendije za visoko obrazovanje
 

Stipendije za visoko obrazovanje

Stipendije su važan čimbenik u visokom obrazovanju jer omogućuju jednak pristup visokom obrazovanju, doprinose povećanju broja visokoobrazovanog građanstva te utječu na povećanje mobilnosti kako studenata, tako istraživača i nastavnoga kadra unutar europskog prostora visokog obrazovanja, a i šire.

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) provodi sljedeće aktivnosti vezane uz stipendije za visoko obrazovanje:

  • administracija programa stipendiranja za studij u inozemstvu, putem kojih pridonosi većem pristupu visokom obrazovanju za hrvatske građane kao i većoj mobilnosti i profesionalnom usavršavanju znanstvenih novaka i profesora 
  • razvoj informacijskih resursa o stipendijama, u svrhu objedinjavanja svih informacija o stipendijama za studij u Hrvatskoj i inozemstvu na jednom mjestu čime se hrvatskim građanima omogućava otvoren i besplatan pristup tim informacijama 
  • informiranje i savjetovanje o stipendijama i financijskoj pomoći za studij u Hrvatskoj i inozemstvu, kako bi se osigurao prijenos znanja o pronalaženju obrazovnih mogućnosti i financijske pomoći za studij zainteresiranim pojedincima.

Ispis

Priprema i polaganje TOEFL i GMAT testa
Strateski plan 2013-2015