e4 corner@sfsb: poticanje poduzetništva u obrazovanju inženjera strojarstva – ključ za bolje zapošljavanje

e4 corner@sfsb: poticanje poduzetništva u obrazovanju inženjera strojarstva – ključ za bolje zapošljavanje

e4 corner@sfsb: poticanje poduzetništva u obrazovanju inženjera strojarstva – ključ za bolje zapošljavanje

Period provedbe:
12/2013 – 03/2015

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Obrazovanje i tržište rada

UKUPNA VRIJEDNOST

214.754,92 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Poboljšanje stanja konkurentnosti na poslovnom tržištu jedna je od nužnosti koja se želi postići višom kvalitetom radne snage, odnosno usklađivanjem znanja i vještina kandidata s potrebama poslodavaca u svrhu uspješnog poduzetništva. Naglasak ovog projekta je na potpori nezaposlenim inženjerima strojarstva i studentima završnih godina studija strojarstva u njihovim nastojanjima da unaprijede svoje vještine i povećaju mogućnost (samo)zapošljavanja u budućnosti.
Kroz sudjelovanje na radionicama, a u sklopu projekta, koje se odnose na poboljšanje motivacije i IT vještina, vještina traženja posla, svladavanja tehnika komuniciranja i predstavljanja, poduzetničkih vještina, poslovnog engleskog jezika, mogućnosti upravljanja ljudskim resursima, kreativnog razmišljanja, kao i vještina i sposobnosti za upravljanje projektnim problemima, ciljna skupina će steći znanje potrebno za poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada kao i tehničke i menadžerske sposobnosti potrebne za uspješno zapošljavanje ili (samo)zapošljavanje pokretanjem vlastitog poslovanja.

GLAVNI CILJ:

Porast zapošljavanja u Brodsko-posavskoj županiji.

SPECIFIČNI CILJEVI:

Poticanje zapošljivosti kroz jačanje poduzetničke kompetencije nezaposlenih inženjera strojarstva i studenata primjenom inovativnih inicijativa za promicanje (samo)zapošljavanja u Brodsko-posavskoj županiji

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Stečena odgovarajuća znanja i poduzetničke vještine kod studenata tehničkih fakulteta
  • razvijen portala «e4 corner@sfsb» (za podršku učenju u okviru organiziranih seminara i za samostalno učenje)
  • Jačanje sustava obrazovanja u području cjeloživotnog učenja
  • uspostava ureda za cjeloživotno učenje
  • Pojačana razmjena iskustava i širenja dobre prakse – formiranje Partnerstva za učenje o poduzetništvu

FOTO GALERIJA

DONATORI: