EUROSTUDENT: Stručne usluge za sudjelovanje u provedbi istraživanja EUROSTUDENT V u Republici Hrvatskoj

EUROSTUDENT: Stručne usluge za sudjelovanje u provedbi istraživanja EUROSTUDENT V u Republici Hrvatskoj

Stručne usluge za sudjelovanje u provedbi istraživanja EUROSTUDENT V u Republici Hrvatskoj

Period provedbe:
05/2014 – 05/2015

Uloga IRO-a:
Podugovoreni partner

Tematsko područje:

Socijalna dimenzija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

151,778.75 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

OPIS PROJEKTA:

EUROSTUDENT je međunarodno istraživanje o kvaliteti studentskog života kojemu je cilj prikupiti podatke o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u državama članicama Bolonjskog procesa. Međunarodno istraživanje EUROSTUDENT provodi se u ukupno 30 od 47 zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), a pokrenuto je kako bi se politike za unapređivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja temeljile na stvarnim i objektivnim podacima. Nositelj nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT V za Hrvatsku je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, a Institut za razvoj obrazovanja je izradio nacionalno izvješće.

GLAVNI CILJ:

Cilj istraživanja je prikupiti podatke o demografskom profilu studentskog tijela, socio-ekonomskom statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o njihovim iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost. Podaci se prikupljaju na nacionalnoj razini i izrađuju se nacionalna izvješća, ali se i analiziraju na razini svih zemalja koje sudjeluju u istraživanju te se objavljuju u međunarodnom izvješću nakon svakog ciklusa istraživanja.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • izrađeno Eurostudent V izvješće za Hrvatsku na hrvatskom jeziku
  • prikupljeni podaci potrebni za izradu međunarodnog izvješća Eurostudent V na engleskom jeziku

FOTOGALERIJA

PUBLIKACIJE:

Socijalni i ekonomski uvjeti studentskog života u Hrvatskoj: nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT V za Hrvatsku za 2014., 2016.

28. EUROSTUDENT V_Nacionalno izvjesce_2016_HR

DONATORI: