Financijska pismenost za mlade: informiranje i savjetovanje mladih o osnovama financijskog planiranja za studij u Hrvatskoj i inozemstvu

Financijska pismenost za mlade: informiranje i savjetovanje mladih o osnovama financijskog planiranja za studij u Hrvatskoj i inozemstvu

Financijska pismenost za mlade: informiranje i savjetovanje mladih o osnovama financijskog planiranja za studij u hrvatskoj i inozemstvu

Period provedbe:
05/2016 – 06/2018

Uloga IRO-a:
Nositelj

Tematsko područje:

Financiranje visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

25,000.00 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Grad Zagreb

OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta „Financijska pismenost za mlade: savjetovanje o osnovama financijskog planiranja za nastavak obrazovanja“ je povećati financijsku pismenost mladih, osobito srednjoškolaca kako bi im omogućili lakši pristup visokom obrazovanju te njegovo uspješno završavanje kao preduvjet za uključivanje na tržište rada. Financijsko opismenjavanje mladih za stjecanje visokog obrazovanja i akademsku mobilnost ostvarit će se kroz aktivnosti obrazovnog informiranja i savjetovanja u prostorijama Instituta za razvoj obrazovanja (IRO), putem internetskih stranica i društvenih mreža, te jačanjem vidljivosti visokog obrazovanja među ciljnim skupinama i široj javnosti. Polaznike edukativnih radionica podučit ćemo osnovama financijskog planiranja za studij, izboru studijskih programa te troškovima studija.

GLAVNI CILJ:

Glavni cilj projekta „Financijska pismenost za mlade: informiranje i savjetovanje mladih o osnovama financijskog planiranja za studij u Hrvatskoj i inozemstvu“ je povećati financijsku pismenost mladih, osobito srednjoškolaca kako bi im omogućili lakši pristup visokom obrazovanju te uspješno završavanje kao preduvjet za uključivanje na tržište rada.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Otvoriti besplatan pristup mladima Grada Zagreba informacijama o i savjetima o financijskoj pismenosti za nastavak obrazovanja kroz individualno savjetovanje i radionice o osnovama izrade financijskog plana za troškove studija te virtualne resurse www.iro.hr i www.stipendije.info, koji će ciljnim skupinama projekta omogućiti pristup iscrpnim informacijama i savjetima o mogućnostima studiranja i programima financijske potpore za studij u Hrvatskoj i inozemstvu.
  • Povećati svijest mladih Grada Zagreba i šire javnosti o važnosti financijskog opismenjavanja kao preduvjeta uspješnog odabira i završavanja visokoobrazovnih programa.
  • Povećati interes za visokoobrazovne programe i programe stipendiranja među ciljnim skupinama i u široj javnosti, te slijedom toga povećati broja mladih u sustavu visokog obrazovanja, a potom i veći broj visokoobrazovanog građanstva.
  • Povećati akademsku mobilnost između Hrvatske i drugih europskih zemalja kao rezultat ravnopravnog pristupa informacijama mogućnostima financiranja studija i  visokoobrazovnoj ponudi i koja će biti omogućena radom obrazovno-informacijskog centra.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Otvoren je besplatan pristup mladima Grada Zagreba informacijama o mogućnostima u visokom obrazovanju kroz individualno savjetovanje i radionice o mogućnostima u visokom obrazovanju u Institutu za razvoj obrazovanja (IRO) te kroz virtualne resurse www.iro.hr i www.stipendije.info.
  • Povećan je pristup integriranim, ažurnim i pouzdanim informacijama o osnovama financijske pismenosti za nastavak obrazovanja. Istovremeno kod korisnika koji su sudjelovali u projektnim aktivnostima povećana je motivacija za upis na visokoobrazovne studijske programe.
  • Ojačan je kapacitet mladih za uspješno planiranje financiranja visokog obrazovanja.
  • Povećana je vidljivost i svijest o važnosti financijske pismenosti za nastavak obrazovanja među kandidatima.

DONATORI: