IURISPRUDENTIA: Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

IURISPRUDENTIA: Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta

Period provedbe:
06/2015 – 09/2016

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Kvalifikacijski okviri
Osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

1.187.376,88 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Svrha projekta IURISPRUDENTIA bila je dobiti vrijedne informacije koje će povećati uključenost i međusobnu suradnju svih ciljanih skupina i dionika, pridonijeti ujednačenosti kvalitete različitih studijskih programa i njihovu prihvaćanju od strane tržišta rada, unaprijediti kvalitetu visokog obrazovanja revizijom studijskih programa i ishoda učenja, unaprijediti postojeće studijske programe i nastavničke kompetencije te izraditi standarde zanimanja i kvalifikacija. Nastavno osoblje unaprijedit će svoje kompetencije i vještine potrebne za primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a analitičku podlogu za sve aktivnosti partneri su osigurali provedbom aktivnosti koje su uključile ciljane skupine – nastavno osoblje, bivše i sadašnje studente te poslodavce koji zapošljavaju pravnu struku. Imajući u vidu ove ciljeve, provedena su istraživanja na uzorku sadašnjih i bivših studenata (osoba koje su završile neki od studija na pravnome fakultetu) te istraživanje na uzorku svih poslodavaca koji zapošljavaju pravnu struku i istraživanje šest odabranih zanimanja tipičnih za pravnu struku.

GLAVNI CILJ:

Glavni cilj projekta IURISPRUDENTIA je izrada standarda kvalifikacija za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava te za stručni upravni studij u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, kao i izrada šest standarda zanimanja u području prava te unapređenje studijskih programa na tri partnerska pravna fakulteta.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • izrada standarda kvalifikacija za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava i za stručni upravni studij u skladu sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
  • izrada šest standarda zanimanja u području prava
  • unapređenje studijskih programa na tri partnerska pravna fakulteta

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Izrađena dva standarda kvalifikacija (jedan za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava; drugi za stručni upravni studij)
  • izrađeno 6 standarda zanimanja
  • Unaprijeđena dva studijska programa (integrirani i stručni) u području opće strukture programa na tri partnerska pravna fakulteta;
  • Unaprijeđene kompetencije nastavnika na partnerskim visokim učilištima

PUBLIKACIJE:

iro-publikacija-iurisprudentia

FOTO GALERIJA

DONATORI:

Kako jačati pravednost i socijalnu uključenost na visokim učilištima? Glavni nalazi i preporuke projekta E-Quality, 2025.