ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja

ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja

ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja

Period provedbe:
08/2013 – 02/2015

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Kvalifikacijski okviri

UKUPNA VRIJEDNOST

421.276,78 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Projekt ME4CataLOgue provodio se u sklopu IV. komponente IPA programa „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskoga okvira (HKO)“.
Prepoznat je kao iznimno važan projekt koji kao projektne partnere okuplja sve visokoobrazovne institucije iz područja strojarstva u Hrvatskoj. Najvažniji ishod ovog projekta bit će katalog kvalifikacija u polju strojarstva u Hrvatskoj, a jedan od ciljeva je kroz trajanje projekta educirati studente, nastavno osoblje i širu javnost o prednostima primjene HKO.

GLAVNI CILJ:

Cilj projekta ME4CataLOgue je osigurati kontinuirano poboljšavanje visokoobrazovnog sustava u sektoru strojarstva u Republici Hrvatskoj vezanog uz prenosivost i priznavanje kompetencija i kvalifikacija u skladu s potrebama tržišta rada na nacionalnoj, a također i na EU razini. Najvažniji ishod ovog projekta bit će katalog kvalifikacija u polju strojarstva u Hrvatskoj, a jedan od ciljeva je kroz trajanje projekta educirati studente, nastavno osoblje i širu javnost o prednostima primjene HKO.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • katalog kvalifikacija u polju strojarstva
  • educirati studente, nastavno osoblje i širu javnost o prednostima primjene HKO

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • izrađen katalog kvalifikacija u polju strojarstva
  • educirani studenti, nastavno osoblje i šira javnost o prednostima primjene HKO.

PUBLIKACIJE:

  1. Zbornik radova međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue, 2014.
  2. Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) temeljen na ishodima učenja, 2015.
20. ME4CataLOgue
21. Hrvatski katalog znanja

FOTO GALERIJA

DONATORI: