QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

QUALITYWATCH: Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Aktivna uloga organizacija civilnog društva u praćenju i promociji kvalitete u visokom obrazovanju u Hrvatskoj

Period provedbe:
12/2014 – 03/2017

Uloga IRO-a:
Nositelj

Tematsko područje:

Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

207.657,66 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Komponenta I programa IPA

OPIS PROJEKTA:

Projekt QUALITYWATCH kreće od pretpostavke da u današnje vrijeme sve javne informacije moraju biti objavljene na internetu, odnosno na mrežnim stranicama institucija zaduženih za te informacije. No, ponekad sâm postupak objave na internetu nije dovoljan: u slučaju osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju velik dio dokumenata jest objavljen na jednoj od mrežnih stranica nadležnih institucija. Međutim, pitanje je koliko su ti dokumenti lako dostupni, razumljivi i čitljivi zainteresiranim pojedincima. Primjerice, informacija o kvaliteti pojedinog visokog učilišta od interesa je učeniku koja razmišlja o tome koji fakultet upisati, studentici koja dvoji na kojem magistarskom studiju nastaviti obrazovanje jer se prvenstveno želi baviti znanstvenoistraživačkim radom, roditelju ili karijernom savjetniku koji želi pomoći svom djetetu ili učeniku u odluci koju instituciju odabrati. Mogu li se oni jednostavno i brzo snaći u vrlo složenom sustavu osiguravanja kvalitete te stotinama stranica stručnih dokumenta koje nastaju kao rezultat njegova funkcioniranja?

Iz tog je razloga glavni cilj projekta QUALITYWATCH usmjeren na povećanje vidljivosti javnih politika osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te povećanje pristupa već postojećim rezultatima procjena i evaluacija kvalitete visokoobrazovnih institucija.

GLAVNI CILJ:

Glavni cilj projekta je povećati vidljivost javnih politika koje se tiču osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te povećati pristup već postojećim rezultatima procjena i evaluacija kvalitete visokoobrazovnih institucija.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za aktivno zagovaranje transparentne i odgovorne provedbe mehanizama osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju
  • Razviti mehanizme za praćenje javnih politika vezanih za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju
  • Zagovarati povećanje pristupa i čitljivosti svih dostupnih informacija o kvaliteti u visokom obrazovanju

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Više od 100 osoba (zaposlenika partnerskih organizacija civilnog društva, visokih učilišta, tijela državne uprave i sl.) educirano o postupcima praćenja i analize postupaka osiguranja kvalitete u visokom obrazovanja kroz 3 stručne radionice
  • Utvrđeni kriteriji za praćenje i analizu transparentnosti postupaka osiguravanja kvalitete
  • Izrađena 3 županijska izvještaja o transparentnosti postupaka osiguravanja kvalitete (za Grad Zagreb, Osječko-baranjsku te Splitsko-dalmatinsku županiju): kroz njih je povećan pristup te čitljivost rezultata vanjskih vrednovanja osiguravanja kvalitete na lokalnoj razini
  • Kreirane detaljne i dugoročne policy preporuke za unapređenje transparentnosti postupaka unutarnjeg i vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju
  • Izrađena studija izvodljivosti za pokretanje nacionalne baze za ‎osiguravanje i unapređivanje ‎kvalitete u visokom obrazovanja kako bi se omogućilo lakše i razumljivije (user-friendly) pristupanje rezultatima postupaka vrednovanja kvalitete u visokom obrazovanju za širu javnost
  • Povećana svijest ključnih dionika na nacionalnoj i lokalnoj razini o važnosti standarda osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju te dosljednog i transparentnog provođenja tih standarda od strane tijela javne vlasti i visokih učilišta

PUBLIKACIJE:

Uloga transparentnosti u unapređivanju kvalitete visokog obrazovanja, 2016.

30. QW_publikacija

FOTO GALERIJA

DONATORI: