TARGET: Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije

TARGET: Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije

Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije

Period provedbe:
06/2015 – 09/2016

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Kvalifikacijski okviri
Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

2.661.427,71 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Projekt TARGET usmjeren je na uspostavu Hrvatskog kvalfikiacijskog okvira u sektoru rudarstva, naftnog rudarstva, geologije i kemijske tehnologije u Republici Hrvatskoj. Projektom će se standardizirati ključna sektorska zanimanja i kvalifikacije u skladu s metodologijom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te unaprijediti postojeći studijski programi na partnerskim institucijama što će dovesti do povećanja njihove kvalitete, kao i povećanja prepoznatljivosti tih kvalifikacija na hrvatskom i europskom tržištu rada.

GLAVNI CILJ:

Glavni cilj projekta je izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija u području rudarstva, geologije, naftnog rudarstva te kemijske tehnologije, unaprjeđenje postojećih studijskih programa na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, te unapređenje nastavničkih i studentskih kompetencija na partnerskim fakultetima.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Uspostaviti visokoobrazovne standarde cjelovitih kvalifikacija u sektoru rudarstva, geologije, naftnog i kemijskog inženjerstva utemeljene u potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.
 • Unaprijediti postojeće visokoobrazovne studijske programe na RGNF-u i FKIT-u, a koji su strukturirani u skupovima ishoda učenja, iskazani u ECTS bodovima predviđenim za stjecanje tih ishoda te su u skladu s razvijenim standardima kvalifikacija.
 • Unaprijediti nastavničke kompetencije ukupno 140 nastavnika i asistenata RGNF-a i FKIT-a te podići kvalitetu nastavnog procesa na RGNF-u i FKIT-u.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Izrađeno 7 prijedloga standarda zanimanja
 • Izrađeno 14 prijedloga standarda cjelovitih kvalifikacija (od toga sedam standarda HKO razine 6 i sedam standarda HKO razine 7).
 • Unaprijeđeno 15 postojećih studijskih programa na preddiplomskoj i diplomskoj razini na partnerskim fakultetima
 • Unaprijeđene kompetencije ukupno 146 nastavnika na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.
 • Izrađeno devet pilot-modula studentske prakse
 • Podignuta kvaliteta 34 e-kolegija
 • 325 studenata usavršilo akademske i socijalne vještine učinkovitog upravljanja vremenom.
 • Opremljene su dvije računalne učionice
 • Nabavljena dva softvera, za nastavni plan i program te za studentsku praksu

PUBLIKACIJE:

FOTO GALERIJA

DONATORI: