UNAPRORI: Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt

UNAPRORI: Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt

Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci: pilot projekt

Period provedbe:
06/2015 – 09/2016

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Kvalifikacijski okviri
Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

2.279.275,05 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Projekt uključuje definiranje nacrta standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i odgovarajući razvoj i unapređenje studijskih programa, od čega četiri na Odjelu za biotehnologiju te djelomični standard kvalifikacija i akreditaciju programa cjeloživotnog učenja vezanog uz upravljanje u visokom obrazovanju na Sveučilištu u Rijeci.
Posebna je vrijednost projekta činjenica da je njezin sastavni dio unapređenje cjelokupnog sustava akreditacije/vrednovanja u skladu s HKO-om na Sveučilištu Rijeci.

GLAVNI CILJ:

Unapređivanje kvalitete obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci kroz izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Izrada standarda cjelovitih kvalifikacija za studijske programe „Biotehnologija i razvoj lijekova“, „Istraživanje i razvoj lijekova“, „Biotehnologija u medicini“ i „Medicinska kemija“ i djelomične kvalifikacije za program cjeloživotnog učenja „Upravljanje u visokom obrazovanju“,
 • Izmjena i dopuna postojećih studijskih programa „Biotehnologija i razvoj lijekova“, „Istraživanje i razvoj lijekova“, „Biotehnologija u medicini“ i „Medicinska kemija“ koji će biti strukturirani u skupovima ishoda učenja odgovarajuće razine, iskazani u ECTS bodovima predviđenim za stjecanje tih ishoda te su u skladu s odgovarajućim standardima kvalifikacija,
 • Izrada programa cjeloživotnog učenja „Upravljanje u visokom obrazovanju“ namijenjenog razvoju profesionalnih vještina upravljanja kod čelnika i vodstava visokih učilišta usklađenog s zahtjevima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira,
 • Unapređenje sustava akreditacije i vrednovanja studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom,
 • Unapređenje uvjeta studiranja i razvoj studentu usmjerenog pristupa te Unapređenje kompetencija nastavnika i administrativnog osoblja na Sveučilištu u Rijeci.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Unaprjeđen sustava akreditacije i vrednovanja obrazovnih programa na Sveučilištu u Rijeci
 • Izrađeni prijedlozi standarda 4 cjelovitih i 1 djelomične kvalifikacije temeljenih na ishodima učenja i usklađenih s HKO-om
 • Izrađena 4prijedloga standarda zanimanja
 • Unaprijeđena 4 postojeća studijska programa Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
 • Izrađen prijedlog novog programa cjeloživotnog učenja o rukovođenju i strateškom upravljanju u visokom obrazovanju.
 • Unaprijeđene kopmetencije više od 50 članova administrativnog i nastavnog osoblja sveučilišta

FOTOGALERIJA

DONATORI: