URPL: University Recognition of Prior Learning Centres – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training (URPL)

URPL: University Recognition of Prior Learning Centres – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training (URPL)

University Recognition of Prior Learning Centres – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training (URPL)

Period provedbe:
11/2011 – 10/2013

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Kvalifikacijski okviri

UKUPNA VRIJEDNOST

399.667,00 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Lifelong Learning Programme

OPIS PROJEKTA:

Profesionalno i društveno iskustvo stečeno kroz informalne I neformalne oblike učenja može biti akademski priznato kroz sticanje diploma ili društveno priznato kroz institucije društva (kvalifikacije).

Priznavanje učenja temeljenog na iskustvu može se provoditi u sustavu visokog obrazovanja na različite načine u ovisnosti o tradiciji, kulturi I identitetu, te različitim pristupima u ovisnosti o prostornom položaju, kao I različitim disciplinama. Drugim riječima, akademsko priznavanje prethodnog iskustva i/ili učenja provodi se na različite načine ovisno o kontekstu.

Mehanizmi prethodnog iskustva i/ili učenja donose i vode se različitim praksama, evaluacijskim procesima i načinima dobivanja kvalifikacija, neovisno o formalnom kontekstu učenja. Nadmoć radne snage s kvalifikacijama stečenim kroz formalno obrazovanje dovodi se u pitanje kada priznavanje prethodnog iskustva i/ili učenja otvara nove mogućnosti pristupa formalnim kvalifikacijama i donosi nove dodane vrijednosti stvaranju znanja kroz netradicionalne akademske putove.

GLAVNI CILJ:

Cilj projekta je doprinijeti razvoju priznavanja prethodnog učenja (RPL) pružajući uvid u proceduralne, formalne, pravne i kulturološke temelje za RPL u kontekstu visokog obrazovanja, s posebnim naglaskom na sveučilišta.

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • prenijeti znanje i iskustvo u provedbi i korištenju Europskog kvalifikacijskog okvira (EKO) i/ili ekvivalentnih Nacionalnih kvalifikacijskih okvira (NKO) iz zemalja s uspostavljenim kvalifikacijskim okvirima na one koje su tek u postupku pokretanja RPL-a
  • doprinijeti razvoju proceduralnih, formalnih, pravnih i kulturoloških temelja za provedbu RPL-a
  • razraditi smjernice i preporuke vezane za provedbu RPL-a za kreatore politika i druge dionike.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • uspostava formalnih, proceduralnih i kulturoloških temelja za provedbu priznavanja prethodnog učenja u Poljskoj
  • stvaranje smjernica za provedbu priznavanja prethodnog učenja u zemljama koje su u procesu uvođenja kvalifikacijskih okvira tj. za Poljsku i Hrvatsku.

FOTOGALERIJA

PUBLIKACIJE:

Priznavanje prethodnog učenja u visokom obrazovanju – izazovi oblikovanja sustava, 2013.

17. eversion_URPL_Publikacija_HR

DONATORI: