ACCESS: Towards Equitable and Transparent Access to HE in Croatia

ACCESS: Towards Equitable and Transparent Access to HE in Croatia

Towards Equitable and Transparent Access to HE in Croatia

PERIOD PROVEDBE:

01/2010 – 01/2013

ULOGA IRO-a:

Partner

TEMATSKO PODRUČJE:

Financiranje visokog obrazovanja, pristup visokom obrazovanju

UKUPNA VRIJEDNOST:

781.242,00 HRK

IZVOR FINANCIRANJA:

TEMPUS SCM Programme

OPIS PROJEKTA:

Projekt će ponuditi osnovu za veliku nacionalnu reformu politika u Hrvatskoj koja će pridonijeti osiguravanju jednakog i transparentnog pristupa visokom obrazovanju uklanjanjem financijskih prepreka za visoko obrazovanja. Projekt će rezultirati javno-političkim okvirom koji predstavlja konkretan prijedlog novog modela financiranja visokog obrazovanja i podrške studentima u Hrvatskoj koji se može prevesti u konkretne amandmane zakona i propisa I koji će se temeljiti na načelima donošenja politika utemeljenog na dokazima.

Ograničeni podaci dostupni u Hrvatskoj ukazuju da pojedinci iz siromašnijih sredina mogu biti podzastupljeni u visokom obrazovanja i da trenutni sustav financiranja visokog obrazovanja i podrške studentima ne osigurava adekvatne mehanizme osiguravanja jednakog pristupa visokom obrazovanja. U tom kontekstu su financijske prepreke ključni izazov: Hrvatska je svjedočila porastu cijena školarina i udjelu studenata koji ih plaćaju, bez jasnih propisa glede kriterija za određivanje cijena školarina ili za javno financiranje sveučilišta te s malim brojem sveučilišta koja nude oslobođenje od školarina na temelju socijalnog statusa studenata. Nadalje, porast troškova studiranja nije popraćen revizijom sustava potpore studentima koji, unatoč značajnim izdacima studenata, nije usmjeren na podršku najpotrebitijima. Ova kombinacija riskira uzrokovanje nejednakosti u pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj.

GLAVNI CILJ:

Doprinijeti osiguravanju jednakog i transparentnog pristupa visokom obrazovanju u Hrvatskoj uklanjanjem financijskih prepreka, poboljšanjem podataka i izgradnjom kapaciteta za djelovanje

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Prikupiti podatke o socijalnom statusu studenata u Hrvatskoj u svrhu evaluacije učinkovitosti financiranja visokog obrazovanja i politika podrške studentima te kako bi se procijenili kapaciteti za njihovo poboljšanje
  • Uspostava javno-političkog okvira za pojačavanje dimenzije jednakosti I transparentnosti u visokom obrazovanju I sustavu podrške studentima u Hrvatskoj, što se može prenijeti u zakone i druge propise
  • Uspostava radnih mjesta na sveučilišnoj razini i razini nacionalne koordinacijske grupe za implementaciju I nadzor mjera za jednak i transparentan pristup visokom obrazovanju

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Provedene 3 ankete o socijalnom statusu studenata u Hrvatskoj i njihovom financiranju
  • Izrađen i objavljen okvir za javne politike u području sustava podrške studentima slabijeg socioekonomskog statusa
  • Uspostavljena nacionalna koordinacijska grupa i zapošljavanje osoblja za implementaciju okvira

FOTOGALERIJA

PUBLIKACIJE:

9. EUROSTUDENT_Nacionalno_izvjesce_RH_2011
12. ACCESS_Financiranje_visokog_obrazovanja_web
15. ACCESS_Financijske potpore_HR_2013
16. ACCESS_Analize i preporuke_HR_2013

DONATORI: