CAREER: Platform for Career Advice Centres in Croatia

CAREER: Platform for Career Advice Centres in Croatia

Platform for Career Advice Centres in Croatia

Period provedbe:
10/2005 – 10/2006

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Karijerno savjetovanje

UKUPNA VRIJEDNOST

126,610.00 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

TEMPUS SCM Programme

OPIS PROJEKTA:

Prvi rezultat projekta će biti studija izvodljivosti koja će sadržavati sve podatke potrebne za izradu modela centara za profesionalno savjetovanje za svako sveučilište u Hrvatskoj. Drugi rezultat projekta će biti stvaranje modela centara za profesionalno savjetovanje na svim sveučilištima u Hrvatskoj, sukladno potrebama svakog sveučilišta. Treći rezultat će biti objava projektne publikacije koja će sadržavati zaključke projekta koji se odnose na pokretanje centara za profesionalno savjetovanje te će služiti kao temelj za pokretanje navedenih centara na svim sveučilištima.

GLAVNI CILJ:

Stvaranje platforme za pokretanje centara za profesionalno savjetovanje (Career Advice Centres) na svim hrvatskim sveučilištima

SPECIFIČNI CILJEVI:

Prvi ishod projekta je anketa koja će pružiti studiju izvodljivosti u uvođenju centara za karijerno savjetovanje na hrvatska sveučilišta, pružajući time podatke potrebne za izradu funkcionalnih modela centara za karijerno savjetovanje prilagođenih potrebama svakog sveučilišta. Drugi cilj će biti kreiranje modela centara za karijerno savjetovanje utemeljeno na rezultatima ankete koji će poslužiti kao osnova za implementaciju centara za karijerno savjetovanje u skladu s potrebama sveučilišta. Treći cilj je objava i distribucija dokumenta sa zaključcima u formi modela centara za karijerno savjetovanje. To će poslužiti kao referentni alat za lansiranje centara za karijerno savjetovanje i lobiranje ključnih donositelja odluka na sveučilištima i u ministarstvima kako bi se ubrzao cijeli proces.

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Studija izvodljivosti o izradi modela centara za profesionalno savjetovanje na svim hrvatskim sveučilištima
  • Stvaranje modela centara za profesionalno savjetovanje na svim hrvatskim sveučilištima
  • Objavljena projektna publikacija o zaključcima projekta

FOTOGALERIJA

PUBLIKACIJE:

3.IRO_CAREER_prirucnik_HR_2006

DONATORI: