TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta

TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta

TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta

Period provedbe:
01/2018 – 12/2020

Uloga IRO-a:
Voditelj projekta

Web stranica:
https://www.tefce.eu/

Tematsko područje:

Društveni angažman visokih učilišta

UKUPNA VRIJEDNOST

665.735,00 EUR

 

IZVOR FINANCIRANJA

Europska komisija, program Erasmus +, shema  „Ključna aktivnost 3: Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja“

 

OPIS PROJEKTA:

Projekt TEFCE će izravno doprinijeti novom programu EU-a predlažući okvir za zajednički europski pristup za poticanje civilne misije visokih učilišta. Unutar projekta prvo će se proučiti postojeća istraživanja i inicijative koje su pokušale mjeriti razinu postizanja civilne misije visokih učilišta, odnosno njihovog društvenog angažmana. Potom će se razviti paket alata koji mogu pomoći visokim učilištima i donositeljima odluka na razini Europske unije u poticanju većeg društvenog angažmana te koji bi mogli kvalitetno mjeriti razinu društvenog angažmana pojedinih visokih učilišta.

Stručni tim projekta uključivat će istraživače sa Sveučilišta u Twenteu (Centar za istraživanje politika visokog obrazovanja), Sveučilišta u Ghentu (Centar za upravljanje visokim obrazovanjem Ghent), Instituta za tehnologiju Dublin (Jedinica za istraživanje politika visokog obrazovanja), Sveučilišta u Rijeci (Filozofski fakultet) i Instituta za razvoj obrazovanja. Visoka učilišta i jedinice lokalnih vlasti iz Dresdena (Njemačka), Dublina (Irska), Enschedea (Nizozemska) i Rijeke (Hrvatska) pilotirat će razvijeni paket alata, a dodatnu ekspertizu na projektu pružat će Europski konzorcij inovativnih sveučilišta (ECIU), Globalna sveučilišna mreža za inovaciju (GUNI – koju predstavlja Katalonsko udruženje javnih sveučilišta) te Institut za javne politike i menadžment (PPMI) iz Litve.

GLAVNI CILJ:

Opći cilj projekta je pridonijeti povećanju angažmana europskih sveučilišta u rješavanju društvenih izazova na lokalnoj i regionalnoj razini.

 

SPECIFIČNI CILJEVI:

Specifični cilj projekta “Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta” (TEFCE) je razvijanje inovativnih i izvedivih instrumenata politike na sveučilištima i na europskoj razini za podršku, praćenje i ocjenjivanje angažmana sveučilišta u zajednici.

Podciljevi:

  1. Razviti i pilotirati inovativni alat (uključujući posebne mjere za usmjeravanje, procjenu i međusobno učenje) za angažman sveučilišta u zajednici
  2. Procijeniti izvedivost pokretanja inovativnih alata za kreatore politika i ostale dionike za praćenje, mjerenje i poticanje angažmana sveučilišta u zajednici na europskoj razini

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

  • Kreirani inovativni i user-friendly alati za visokoobrazovne institucije  o društvenom angažmanu u zajednici
  • Relevantnost i kvaliteta alata bit će testirana i potvrđena kroz pilotiranje od strane visokih učilišta i stručnjaka
  • Donesene preporuke o inovativnim rješenjima za kreatore politika i dionike na europskoj razini za praćenje, mjerenje i poticanje angažmana visokih učilišta u zajednici
  • Osiguravanje podrške od strane ključnih dionika na razini Europe kao temelja za utjecanje na europsku politiku i održivost projekta
  • Povećana svijest ključnih dionika na europskoj razini o važnosti angažmana visokih učilišta u zajednici te ciljeva i rezultata projekta

PUBLIKACIJE:

tefce publa 1
tefce brief 1

DONATORI

Print
Ured-za-udruge_LOGO_