Bilten Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Bilten Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila je novo izdanje biltena u kojem donosi polugodišnji presjek aktivnosti i događanja.

Osim redovnih postupaka reakreditacije i pokusne provedbe vanjske provedbe, provedeno je i niz drugih aktivnosti, poput kampanje FAKSiranje,  kojom  AZVO želi dati svoj doprinos unapređenju komunikacije i protoka informacija  unutar  obrazovnog  sustava  u Hrvatskoj te potaknuti i druge da krenu u tom smjeru.  Nadalje, provedeno je najveće do sad istraživanje na srednjoškolskoj populaciji kojim je prikupljeno niz podataka o informiranosti učenika te njihovim aspiracijama i viđenju budućnosti. U proteklom su razdoblju provedne i planirane aktivnosti u sklopu projekta SKAZVO i HRMinHEI čiji je nositelj Agencija, poput konferencija, radionica i seminara.

17. srpnja 2018.

Dostupno na: https://www.azvo.hr/hr/azvo-vijesti/1959-azvo-bilten