Moderna znanstvena disciplina: Po prvi puta u Hrvatskoj moći ćete upisati vizualne studije

Moderna znanstvena disciplina: Po prvi puta u Hrvatskoj moći ćete upisati vizualne studije

Od iduće godine, na osječkoj Akademiji za umjetnost i kulturu provodit će se novi, inovativni studijski program jedinstven u Hrvatskoj, ali i široj regiji. Pokretanje je ovoga studijskog programa, kaže za Glas Slavonije Krešimir Purgar, izvanredni profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, ostvarenje jednog od ciljeva koje si je postavio kada je 2005. godine osnovao Centar za vizualne studije u sklopu čijeg se edukacijskoga programa zauzimao za osnivanje i izvođenje fakultativnog kolegija pod nazivom “Uvod u vizualne studije“. Riječ je o predmetu koji bi studentima omogućio osnovni uvid u jednu vrlo modernu znanstvenu disciplinu – vizualne studije – koja na svjetskim sveučilištima posljednjih godina dobiva sve više na važnosti. Kolegij Uvod u vizualne studije te niz sličnih kolegija Krešimir Purgar je počeo provoditi na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, gdje je do prošle godine bio zaposlen kao docent, a ono što nam sprema u Osijeku s novim studijskim programom svojevrsni je presedan.

 

Što su točno vizualni studiji?

Radi se o “relativno novoj disciplini koja za svoj temeljni predmet ima istraživanje cjelokupnog područja vizualnog u suvremenoj civilizaciji, od visoke umjetnosti i popularne kulture do transkulturalnih interakcija s izvaneuropskom praksom vizualnih umjetnosti i modelima oslikotvorenja u globalnom društvu spektakla“, objašnjava Purgar. Vizualni se studiji nerijetko dovode u vezu s povijesti umjetnosti jer se područja proučavanja jedne i druge discipline dijelom preklapaju. Štoviše, za vizualne je studije specifična pretpostavka da tradicionalna povijest umjetnosti, koja nastoji pomiriti dijakronijsko proučavanje s apriornim određenjem umjetničkog predmeta u užem smislu, ne pokazuje dovoljno metodološke vitalnosti potrebne za pristup najnovijim vizualnim fenomenima i suvremenoj umjetničkoj praksi. Također treba istaknuti kako vizualni studiji svojom nekritičnošću prema kvalitativnim osobinama vizualnoga materijala imaju mnogo šire područje djelovanja od primjerice povijesti umjetnosti. Zaključak je, dakle, da će se za ovaj program svakako zainteresirati studenti koji se u budućnosti, odnosno u svojem profesionalnom radu, na bilo koji način planiraju baviti vizualnom kulturom jer će ovim studijskim programom moći steći široku i snažnu teorijsku bazu za kasnije promišljanje vizualnosti općenito.