Sveučilišni i/ili stručni studij

Sveučilišni i/ili stručni studij

Sveučilišni studij vas priprema za karijeru u znanosti i poslovnom svijetu, a stručni studij pruža znanje i vještine za neposredno uključivanje na tržište rada

Visoko obrazovanje provodi se kroz sveučilišne i stručne studije. Sveučilišni studij osposobit će vas za poslove u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito. Stručni studij će vam pružiti primjerenu razinu znanja i vještina za obavljanje stručnih zanimanja, i za neposredno uključivanje na tržište rada. Sveučilišni studiji provode se na sveučilištu, dok se stručni studiji provode na visokoj školi ili veleučilištu, samo iznimno i na sveučilištu.

 

Sveučilišni studij:

  • Preddiplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri do četiri godine i njegovim se završetkom stječe od 180 do 240 ECTS bodova. Završetkom studija stječete akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), uz naznaku struke, što vas kvalificira za specijaliziran, umjetnički ili znanstveni rad. Nakon te razine možete nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju ili ući na tržište rada.
  • Diplomski sveučilišni studij traje u pravilu jednu do dvije godine, u kojima se stječe od 60 do 120 ECTS bodova. Ukupan broj bodova koji se stječu završetkom preddiplomskog i diplomskog studija iznosi najmanje 300 ECTS bodova. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječete akademski naziv magistar, odnosno magistra (mag.) uz naznaku struke. Iznimno od toga, završetkom diplomskog sveučilišnog studija u području tehničkih znanosti stječete akademski naziv magistar inženjer, odnosno magistra inženjerka uz naznaku struke, dok završetkom sveučilišnih medicinskih programa stječete akademski naziv doktor/doktorica (dr.) struke. Nakon te razine možete nastaviti studirati na poslijediplomskom specijalističkom studiju ili poslijediplomskom sveučilišnom studiju ili ući na tržište rada.
  • Poslijediplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri godine. Njegovim završetkom stječete akademski naziv doktora znanosti, odnosno doktora umjetnosti. Sveučilište može organizirati poslijediplomski specijalistički studij koji traje jednu do dvije godine i kojim se stječe stručni naziv sveučilišni specijalist, odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke ili dijela struke.

 

Stručni studij:

  • Kratki stručni studij traje od dvije do dvije i pol godine i njegovim se završetkom stječe od 120 do 150 ECTS bodova. Završetkom kratkog stručnog studija stječete stručni naziv stručni pristupnik, odnosno stručna pristupnica uz naznaku struke.
  • Preddiplomski stručni studij traje tri godine i njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova. Iznimno, uz posebno odobrenje, preddiplomski stručni studij može trajati do četiri godine, a njime se stječe do 240 ECTS bodova. Završetkom preddiplomskog stručnog studija stječete naziv stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea), uz naznaku struke. Nakon te razine možete ući na tržište rada ili nastaviti studirati na specijalističkom diplomskom stručnom studiju ili diplomskom sveučilišnom studiju.
  • Specijalistički diplomski stručni studij traje jednu do dvije godine, u kojima se stječe od 60 do 120 ECTS bodova. Završetkom studija stječete stručni naziv stručni specijalista određene struke koji se koristi uz naziv stečen preddiplomskim stručnim studijem ili preddiplomskim sveučilišnim studijem. Student ima pravo nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju ako je to predvidjelo sveučilište koje provodi taj studij, pri čemu se kao uvjet mogu postaviti razlikovni ispiti.

 

Dostupno na: https://gov.hr/moja-uprava/obrazovanje/visoko-obrazovanje/sveucilisni-i-ili-strucni-studij/229