‎(P)ostanimo digitalno i financijsko pismeni‎

‎(P)ostanimo digitalno i financijsko pismeni‎

(P)ostanimo digitalno i financijski pismeni

Period provedbe:
11/2017 – 11/2019

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Financiranje visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

1.463.934,64 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Povećanjem financijske pismenosti postići ćemo da učenici razumiju jezik osobnih financija te da ih se osvijesti s kojim informacijama trebaju raspolagati kako bi mogli donositi pravilne financijske odluke. Učenici će naučiti kako upravljati osobnim financijama i kućnim budžetom, kako racionalizirati troškove, upoznat će bankovno poslovanje i kartice, štednju, kredite, rizike povezane s financijskim odlukama i slično. Osim toga, naučit će samostalno izraditi osobni financijski plan nastavka studija gdje će naučiti kako se može studirati, što je sve važno uzeti u obzir prilikom odabira studija, koji su to resursi na kojima su dostupne informacije, što sve uključuju troškovi života i školovanja, kako se mogu naći izvori financiranja studija, što su to stipendije i zašto su one važne te sve o studentskim poslovima i studentskim kreditima. Dio učenika, koji izlaze na tržište rada, steći će neophodna znanja vezana uz zapošljavanje, osobne dohotke, poreze, komorske doprinose i slično. Nastavnici će se također upoznati s informacijama o financijskom planiranju studija i izlasku učenika na tržište rada te se osposobiti za samostalno savjetovanje učenika za nastavak obrazovanja odnosno naučiti kako da sadržaje vezane za financijsku pismenost uključe u izvedbu nastave.

Povećanjem digitalne pismenosti nastavnici će steći kompetencije za primjenu suvremenih i inovativnih pristupa u poučavanju koji svakodnevni nastavni rad čine funkcionalnijim, zanimljivijim i privlačnijim, kako njima tako i učenicima. Bit će predstavljen alat za suradničko učenje Edmodo kojeg će naučiti primjenjivati u svakodnevnoj nastavi te se uključiti u virtualnu zajednicu nastavnika, osnivati svoje zajednice te tako surađivati međusobno, ali i sa učenicima.

GLAVNI CILJ:

Glavni cilj projekta je formirati tim odgojno-obrazovnih djelatnika i educirati ga za provedbu izvannastavnih aktivnosti u okviru školskog kurikuluma koje su usmjerene na unaprjeđenje digitalne i financijske pismenosti kod učenika.

 

GLAVNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Provedena radionica za nastavnike o važnosti usvajanja ključnih kompetencija i informacijskoj pismenosti na više lokacija
 • Provedeno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika na više lokacija za primjenu interaktivnih metoda i projektne nastave
 • Provedeno usavršavanje odgojnoobrazovnih djelatnika za izradu i provedbu kurikuluma za unapređenje digitalne i financijske pismenosti
  Provedena radionica s odgojno-obrazovnim djelatnicima za unapređenje financijske pismenosti u školama
 • Provedene 4 pokazne radionice s učenicima o financijskoj pismenosti
 • Provedena radionica s odgojnoobrazovnim djelatnicima za unapređenje digitalne pismenosti u školama
 • Provedena pokazna radionica s učenicima na više lokacija o digitalnoj pismenosti
 • Nabavljena oprema za opremanje multimedijalnih učionica po školama
  provedeno
 • Održane 3 panel diskusije tima za financijsku pismenost za razvoj izvannastavne aktivnosti
 • Održane 3 panel diskusije tima za digitalnu pismenost za razvoj izvannastavne aktivnosti
 • Uspostavljen online digitalni repozitorij s materijalima za provedbu izvannastavnih aktivnosti i praćenje provedbe izvannastavnih aktivnosti

DONATORI

donatori slika