Istraživanje u okviru projekta Eurograduate

Istraživanje u okviru projekta Eurograduate

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na razini Hrvatske, od 10. listopada do 14. prosinca 2018., provode istraživanje na populaciji diplomiranih studenata u okviru projekta Eurograduate.

Cilj je ovoga projekta, od osoba sa završenim visokim obrazovanjem prikupiti informacije o njihovu iskustvu u visokom obrazovanju i prelasku u svijet rada. Istraživanje koordinira konzorcij šest europskih istraživačkih instituta, a provode ga nacionalni timovi u osam europskih zemalja: Austriji, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Litvi, Malti, Norveškoj i Hrvatskoj što će omogućiti uspoređivanje radnih i životnih uvjeta diplomanata u različitim zemljama.

Anektom će se obuhvatiti generacije diplomiranih studenata koje su studij završile u akademskoj godini 2012./13. i 2016./2017. – odnosno, jednu i pet godina nakon završetka studija.

Osobni podaci koji se prikupljaju i dalje obrađuju, kontekstualni su podaci potrebni za smislenu analizu rezultata ankete, poput spola, datuma i mjesta rođenja, materinjeg jezika, socioekonomske pozadine, obrazovanja, profesionalnog iskustva, trenutačnog zaposlenja i obiteljskog statusa, mjesta boravka i prethodne geografske mobilnosti te mišljenja o relevantnim temama kao što je primjenjivost vještina stečenih u tercijarnom obrazovanju.

Projekt će rezultirati objavom komparativnog izvješća za sve zemlje uključene u istraživanje, a za svaku će zemlju biti objavljen i zaseban izvještaj.

Projekt Eurograduate sufinanciran je iz programa Erasmus+ Europske unije.

10. listopada 2018.

Dostupno na: AZVO