Europska komisija objavila izvještaj Education and Training Monitor 2018

Europska komisija objavila izvještaj Education and Training Monitor 2018

Europska komisija objavila je izvještaj Education and Training Monitor 2018 u kojoj se analiziraju sustavi obrazovanja i osposobljavanja u Europi s naglaskom na recentne reforme i strukturne pokazatelje. Izvještaj predstavlja vrlo važan dokument u području obrazovanja koji ukazuje na promjene u obrazovnim politikama i mjerama u svakoj državi članici Europske unije. Strateškim okvirom za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) postavljeno je šest ciljeva koje se teži ostvariti na europskoj razini do 2020. godine, a podatke o ostvarivanju postavljenih ciljeva možete pronaći na poveznicama niže te u grafičkom prikazu. U izvještaju možete pronaći informacije o promjenama u obrazovnim politikama i mjerama te podatke o strukturnim pokazateljima, uključujući i podatke za Republiku Hrvatsku.

S obzirom na predstojeće izbore za Europski parlament 2019. godine, tema koja je posebno istaknuta je građanski odgoj i obrazovanje. Publikacija mreže Eurydice na temu građanskog odgoja i obrazovanja korištena u pripremi izvještaja Europske komisije dostupna je na poveznici.

U pripremi izvještaja korišteni su brojni kvantitativni i kvalitativni izvori pri čemu Education and Training Monitor 2018 uključuje statističke podatke Eurostata, studije i istraživanja Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te analize obrazovnih sustava mreže Eurydice. Monitor pruža recentne i pouzdane podatke za 28 država članica Europske unije.

 

Poveznice na publikacije:

datum početka: 18.10.2018.

 

Dostupno na: mobilnost.hr