„ŠeR – Školski e-Rudnik“

„ŠeR – Školski e-Rudnik“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja predstavljena je aplikacija „ŠeR – Školski e-Rudnik“. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje će zainteresirana javnost imati pristup određenome setu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj. Ova aplikacija veliki je korak prema digitalizaciji i dodatnom otvaranju Ministarstva znanosti i obrazovanja zainteresiranoj javnosti.

Dostupno na: https://mzo.hr/hr/ser-skolski-e-rudnik