Budućnost visokog obrazovanja: osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena

Budućnost visokog obrazovanja: osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena

Uputiti na promjene u globalnom okruženju, izazove s kojima se visoka učilišta susreću i kako na njih odgovaraju, bio je cilj konferencije Budućnost visokog obrazovanja: osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena. Globalna, europska i hrvatska perspektiva. Konferencija je održana 30. listopada 2018. u Zagrebu u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Eminentni svjetski i europski stručnjaci za obrazovne politike dr. Francisco Marmolejo, glavni specijalist Svjetske banke za tercijarno obrazovanje, dr. Judith S. Eaton, predsjednica Vijeća za akreditaciju visokog obrazovanja (CHEA) SAD-a, dr. sc. Karl Dittrich, predsjednik Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR) i gđa. Tove Blytt Holmen, članica Upravnog odbora Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), iznijeli su nove poglede na ulogu i položaj neovisnih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju koje, kroz procese vanjskog vrednovanja, podupiru visoka učilišta u njihovoj kontinuiranoj transformaciji u inovativne institucije koje se uspješno nose sa suvremenim izazovima.

Kvaliteta visokog obrazovanja jedini je logičan odgovor na izazove s kojima se danas susreću visoka učilišta u cijelom svijetu pa tako i kod nas, istaknula je prof. dr. sc. Jasmina Havranekravnateljica AZVO-a te dodala kako je hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje učinila iznimne napore u proteklih deset godina kako bi sama visoka učilišta osvijestila važnost kvalitete i preuzela odgovornost za njezino unaprjeđenje.

Visoko obrazovanje i obrazovanje uopće, okosnice su društvenog i gospodarskog razvoja; stoga je rasprava, posebno na međunarodnoj razini, poticaj promjenama u cilju rasta i poboljšavanja sustava, u svom je obraćanju navela prof. dr. sc. Blaženka Divjakministrica znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Izlaganja su održali i hrvatski stručnjaci koji su se posebno osvrnuli na prilike i izazove u Hrvatskoj: prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Josip Faričić, prorektor Sveučilišta u Zadru te g. Aleksandar Šušnjar, predstavnik Hrvatskoga studentskog zbora i Europskoga studentskog zbora. U svojim su se izlaganjima osvrnuli na proces akreditacije, njegov doprinos relevantnosti studijskih programa i jačanju veza između visokog obrazovanja i gospodarskog sektora.

Konferencija je okupila više od 150 sudionika iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja: predstavnika visokih učilišta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Rektorskog zbora, Vijeća veleučilišta i visokih škola, Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Hrvatskoga studentskog zbora, gospodarstva i drugih dionika u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

Organiziranjem ovog događanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje željela je potaknuti raspravu o nužnosti neovisnoga akreditacijskog procesa koji uzima u obzir različite perspektive dionika te naglasiti potencijal procesa akreditacije kao reformskog instrumenta koji je komplementaran drugim sektorskim i nacionalnim politikama i mjerama.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici konferencije.

Dostupno na AZVO

Konferencija je organizirana u okviru projekta SKAZVO – Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kojeg AZVO provodi u svrhu razvoja novog modela sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a vrijednost mu je 20.391.217,54 kuna, od čega je 85 posto izravna dodjela AZVO-u iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj dokument odražava isključivo stajalište autora i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.