HEInnovate inicijativa: Poziv visokim učilištima za popunjavanje ankete za nacionalno izvješće o stanju poduzetništva i inovativnosti u hrvatskome visokom obrazovanju

HEInnovate inicijativa: Poziv visokim učilištima za popunjavanje ankete za nacionalno izvješće o stanju poduzetništva i inovativnosti u hrvatskome visokom obrazovanju

Republika Hrvatska aktivno se uključila tijekom 2018. godine u inicijativu HEInnovate, koju zajednički provode Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europska komisija, pa je u prvoj polovici ove godine tim međunarodnih stručnjaka posjetio osam hrvatskih učilišta kako bi pripremili nacionalno izvješće o stanju poduzetništva i inovativnosti u hrvatskome visokom obrazovanju.

Više informacija o inicijativi možete pronaći na službenim mrežnim stranicama.

Kako bi nacionalno izvješće bilo što objektivnije, međunarodni stručnjaci razvili su anketu namijenjenu hrvatskim visokim učilištima uz molbu da je popune sveučilišta na razini rektorata, veleučilišta i visoke škole.

Podaci iz ankete poslužit će kao dopuna podacima koje su stručnjaci prikupili tijekom posjeta odabranim visokim učilištima.

Anketa je anonimna i može se popuniti u kratkom vremenu, a nalazi se na sljedećoj poveznici.

Rok za popunjavanje ankete je do 17. studenoga 2018. godine.

 

Dostupno na: mzo.hr