Predstavljeni rezultati istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata u Hrvatskoj

Predstavljeni rezultati istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata u Hrvatskoj

Rezultati istraživanja o zapošljivosti diplomiranih studenata u Hrvatskoj predstavljeni su u ponedjeljak, 3. prosinca 2018. godine u Zagrebu. Istraživanje je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Riječ je o nacionalnom istraživanju o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015./16. Ovim istraživanjem, Hrvatska, po uzoru na druge europske zemlje, uvodi praksu sustavnog prikupljanja podataka korisnih samim visokim učilištima, studentima i učenicima, poslodavcima, donositeljima politika i široj javnosti. Rezultate su predstavile dr. sc. Katarina Pažur Aničić i prof. dr. sc. Diana Šimić s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, a objavljeni su u publikaciji pod nazivom Što nakon diplome?.

Događanje je otvorila ravnateljica AZVO-a prof. dr. sc. Jasmina Havranek koja je istaknula kako se zapošljivost mladih danas nedvojbeno nameće kao prioritetna zadaća socijalne i gospodarske politike u Hrvatskoj te da je sustavno praćenje zapošljivosti važan doprinos rješavanju izazova s kojima se danas suočava hrvatsko društvo.

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak naglasila je važnost podrške relevantnih tijela u cilju kontinuiranog praćenja zapošljivosti. Dodala je kako podaci prikupljeni na ovaj način mogu biti dobro polazište za utemeljeno donošenje odluka i planova u sektoru visokog obrazovanja i gospodarstva.

U sklopu predstavljanja rezultata istraživanja održan je i okrugli stol na temu Sustavno praćenje zapošljivosti u službi povezivanja obrazovanja i gospodarstva na kojem su, uz autorice istraživanja dr. sc. Katarinu Pažur Aničić i prof. dr. sc. Dianu Šimić, sudjelovali stručnjaci iz područja visokog obrazovanja te predstavnici poslodavaca i studenata: prof. dr. sc. Ivan Rimac s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Darko Huljenić iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla d. d., gđa. Jasminka Martinović iz Hrvatske udruge poslodavaca, gđa. Kristina Alerić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gđa. Vladimira Ivanković Bradić iz Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te g. Dominik Ivkošić, predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola. Raspravu je moderirao dr. sc. Teo Matković.

Događanje je okupilo više od stotinu sudionika; predstavnike Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva gospodarstva, Državnoga zavoda za statistiku, Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, predstavnike visokih učilišta, gospodarstvenike i studente.

Zaključci istraživanja

 • U istraživanju je sudjelovao 7201 student/-ica koji/-a je diplomirao/-la u akademskoj godini 2015./16.
 • 48,4 posto ispitanika završilo je preddiplomski, a 51,3 posto diplomski studij.
 • 46,2 posto ispitanika u sklopu studijskog programa nije imalo obvezatnu stručnu praksu.
 • Šest mjeseci nakon završetka studija, zaposleno je bilo 78 posto studenata.
 • Godinu dana nakon završetka studija, zaposleno je bilo 85,6 posto studenata.
 • Najveći broj ispitanika (34,1 posto) zaposleno je na mjeri stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
 • 56 % ispitanika prvi je posao pronašlo u privatnom sektoru.
 • 78,2 posto ispitanika zaposlenje je pronašlo u struci.
 • Nezaposleni kao glavni razlog svoje nezaposlenosti navode nedovoljnu ponudu poslova u struci.
 • Najčešća (25 posto) je strategija pronalaska prvog zaposlenja preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok se 18,6 posto ispitanika samoinicijativno javilo poslodavcu.
 • Ispitanici su prvo zaposlenje ocijenili prosječnom ocjenom 3,72.
 • Najveći broj ispitanika (46,4 posto) ima plaću između 3500 i 5000 kuna.
 • Velik broj ispitanika nije imao priliku koristiti usluge službi za podršku studentima i razvoj karijera na visokim učilištima.

Publikacija “Što nakon diplome?”

Dostupno na: azvo.hr