InterRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

InterRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

InterRGN – Internacionalizacija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Period provedbe:
10/2018 – 11/2021

Uloga IRO-a:
Partner

Tematsko područje:

Internacionalizacija visokog obrazovanja

UKUPNA VRIJEDNOST

1.775.648,19 HRK

IZVOR FINANCIRANJA

Europski socijalni fond

OPIS PROJEKTA:

Rudarsko-geološko naftni fakultet (RGNF) sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu (SuZ) i jedina obrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj (RH) koja obrazuje stručnjake iz rudarstva, naftnog rudarstva i geološkog inženjerstva u tehničkom području te jedna od dvije ustanove koja obrazuje stručnjake iz geologije u prirodnom području.

Na RGNF-u, provedba projekta internacionalizacije planirana je kroz tri vrste aktivnosti: a) razvoj novog diplomskog studija naftnog rudarstva na engleskom jeziku; b) prevođenje na engleski jezik i izvođenje 27 kolegija na ostalim diplomskim studijima; c) sudjelovanje na 5 sajmova visokog obrazovanja u Europi sa svrhom promocije novog studijskog programa i kolegija na engleskom jeziku. U projektu možemo identificirati dvije osnovne ciljane skupine: 1. studenti preddiplomskih i diplomskih studija RGNF-a; 2. nastavnici koji će sudjelovati u razvoju novog diplomskog studija te koji će izvoditi kolegije na engleskom jeziku. U pripremi i realizaciji projekta sudjelovat će kao ciljana skupina svi članovi Vijeća studija naftnog rudarstva, nositelji kolegija na ostalim diplomskim studijima koji su se prijavili za sudjelovanje na projektu te osoba zaposlena u Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte. U slučaju diplomskog studija naftnog rudarstva, u realizaciju projekta kroz anketu (interes za novim studijskim programom) te promotivne aktivnosti uključit će se i studenti preddiplomskih i diplomskih studija. Sudjelovanje na sajmovima visokog obrazovanja bit će promotivni alat za nove studijske programe s ciljem privlačenja stranih studenata i podizanja međunarodne prepoznatljivosti RGNF-a. Ovakav projekt imao bi dugoročan utjecaj na međunarodnu prepoznatljivost kako diplomskog studija naftnog rudarstva tako i RGNF-a u cjelini. Prije svega, izradom nastavnih materijala i kurikuluma studija i pojedinih predmeta na engleskom jeziku te unapređenjem znanja engleskog jezika izvođača pojedinog kolegija podići će se kvaliteta studiranja na diplomskim studijima. Osim toga, izradom promotivnih materijala te promocijom na sajmovima visokog obrazovanja osigurat će se bolja vidljivost RGNF-a i studijskih programa koji se na njemu izvode. Uključivanje studenata tijekom implementacije projekta osigurat će bolju kvalitetu studijskog programa kako za domaće tako i za dolazne studente. U konačnici, izvođenje nastave na engleskom jezik povećat će mogućnost za dolaznu mobilnost nastavnika i studenata, ali i za odlaznu mobilnost naših studenata na druga sveučilišta, te bolju međunarodnu prepoznatljivost naših studenata prilikom zapošljavanje.

Suradnja na ovom projektu svojevrsni je pokazatelj održivosti rezultata TARGET na temelju kojih RGNF nastavlja uspješnu suradnju s partnerima iz IRO-a. Fakultet planira nastaviti proces unapređenja kvalitete kroz prijavu na natječaje iz Europskog socijalnog fonda te vidi IRO kao potencijalnog partnera s obzirom na njihovu stručnost u području visokog obrazovanja.

GLAVNI CILJ:

Nužno je ojačati međunarodnu prepoznatljivost Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta kroz razvoj studijskih programa i kolegija na engleskom jeziku, što će utjecati na povećanje odlazne i dolazne mobilnosti studenata i nastavnika kao ciljanih skupina ovoga projekta.

Projekt ima tri cilja:

1. doprinijeti internacionalizaciji studijskih programa RGNF-a;

2. ojačati kompetencije nastavnika i studenata diplomskih studija RGNF-a;

3. povećati postotak dolazne mobilnosti studenata i doprinijeti međunarodnoj prepoznatljivosti RGNF-a kroz sudjelovanje na relevantnim sajmovima visokog obrazovanja.

DONATORI

donatori slika