Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Preporuka Vijeća o promicanju automatskoga uzajamnog priznavanja kvalifikacija visokog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja i osposobljavanja te ishoda razdoblja učenja u inozemstvu

„Preporuku Vijeća o promicanju automatskoga uzajamnog priznavanja kvalifikacija visokog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja i osposobljavanja te ishoda razdoblja učenja u inozemstvu“ usvojilo je Vijeće Europske unije u formaciji ministara za obrazovanje, mlade, kulturu i sport u studenome 2018. godine.

Cilj Preporuke Vijeća je osigurati da se svakom studentu i učeniku koji prođe neku vrstu obrazovanja u inozemstvu, bilo za stjecanje kvalifikacije ili u sklopu mobilnosti u svrhu učenja, stečeni ishodi učenja u tom razdoblju automatski priznaju u svrhu nastavka obrazovanja, čime se ne dovodi u pitanje pravo visokih učilišta ili nadležnih tijela da odrede posebne uvjete za upis u određene programe ili da provjere vjerodostojnost dokumenata.

Dostupno na: https://mzo.hr/hr/preporuka-vijeca-o-promicanju-automatskoga-uzajamnog-priznavanja-kvalifikacija-visokog-obrazovanja