Društveno korisno učenje utjecat će na osviještenost studenta o problemima isključenih skupina u obrazovanju

Društveno korisno učenje utjecat će na osviještenost studenta o problemima isključenih skupina u obrazovanju

Institut za razvoj obrazovanja vodi ESF projekt o društveno korisnom učenju

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) nositelj je projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF) pod nazivom „EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti“. Riječ je o projektu koji je usmjeren na unapređenje znanja i vještina studentica i studenata u rješavanju problema obrazovne integracije socijalno isključenih skupina kroz suradnju civilnog društva s visokoobrazovnim ustanovama. Projekt se provodi u partnerstvu s Akademijom dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu,  Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te Volonterskim centrom Slavonski Brod.

Projekt EDUpolicy LAB usmjeren je na ostvarenje „civilne“ misije sveučilišta, čime se doprinosi razvijanju društvene odgovornosti studenata i ostalih članova akademske zajednice u rješavanju konkretnih društvenih problema. Nakon uspješno završene provedbe prve faze projekta tijekom 2018. godine, druga je faza započela održavanjem četverodnevnog edukacijskog modula na Sljemenu u Tomislavovom domu. Modul se održao od 22. do 25. veljače 2019. u kojem je sudjelovalo 36 studenata i studentica s navedenih sastavnica kako bi usvojili teoretsko i praktično znanje vezano za metodu društveno korisnog učenja te društvenih inovacija. Uz podršku trenera i organizacijskog tima, studenti su dobili priliku raditi u interdisciplinarnim skupinama, osmišljavati društvene inovacije te upoznati se s vještinama pripreme i provedbe društveno orijentiranih projekata.

Nužnost suradnje studentske zajednice i isključenih skupina

Svrha edukacijskog modula bila je postaviti temelje za kasnije aktivno uključivanje studenata u rad sa zajednicom. Stoga, podijeljeni u tri tima, studenti su odabrali jednu podzastupljenu, odnosno socijalno isključenu skupinu s kojom će raditi u okviru drugog, praktičnog dijela programa koji započinje u travnju 2019. Odabrane su skupine studenti-roditelji, mladi iz alternativne skrbi te mladi s problemima u ponašanju. Kroz društveno koristan rad, studenti će, između ostaloga, savjetovati odabrane skupine o tome kako si poboljšati izglede za uključivanje u obrazovni sustav, a što će doprinijeti poboljšanju dugoročne perspektive i kvalitete njihovih života.

Posebnost provedenog programa osiguralo je neformalno učenje te dijalog između različitih struka koje tijekom akademskog obrazovanja vrlo rijetko dolaze u kontakt. Dodatno, naglašavajući mogućnosti koje pruža interdisciplinaran pristup pri analizi društvenih problema, svrha samog programa bila je motivirati studente za rad u društvenoj zajednici te da u svojem budućem radu imaju na umu načine kako doprinijeti rješavanju aktualnih problema u stvarnom svijetu.

Dugoročno gledajući, studenti će, kao glavna ciljna skupina EDUpolicy LAB programa savladati nova znanja i ostvariti iskustvo samostalnog i grupnog rada na projektima te interakcije sa zaposlenicima i korisnicima organizacija civilnog društva. U konačnici, implementacija će programa društveno korisnog učenja u redovnu nastavu povećati kvalitetu studiranja na fakultetima koji su partneri na projektu, dok će pripadnici socijalno isključenih skupina koji sudjeluju u programu osvijestiti da u široj zajednici postoje ljudi koji se brinu za njihovu dobrobit i nastoje raditi na poboljšanju njihovog položaja. Cijeli program obuhvatit će i promidžbeno-zagovaračku dimenziju koja će, kako studentima tako i korisnicima, omogućiti da jasnije artikuliraju svoje zahtjeve prema donositeljima odluka i osposobiti ih da se zalažu za pozitivne društvene promjene. Kroz video, tekst ili druge oblike izražavanja, do kraja provedbe društveno korisnog rada studenti će dokumentirati cjelokupan proces te doprinijeti izradi novih edukativnih materijala koji će biti na korist različitim tipovima institucija pri radu s mladima koji pripadaju isključenim skupinama.

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojima se rješava konkretan društveni problem, bez obzira na područje djelovanja. Ako želite doznati više o metodi ili projektu EDUpolicy LAB, pozivamo vas da posjetite službenu stranicu www.edupolicylab.com ili se pak povežete s projektnim konzorcijem putem Facebook stranice.