Što je društveno korisno učenje i zašto je važno?

Što je društveno korisno učenje i zašto je važno?

Što je to društveno korisno učenje?

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda koja studentima omogućuje da primjenjuju znanja i vještine stečene kroz studij te obogaćuju proces usvajanja znanja radeći u timu na razvoju projekta kojim se rješava neki konkretan društveni problem (Modić Stanke i Putarek, 2016).

DKU kao dio obrazovnog sustava

DKU u sklopu nastavnog programa omogućuje povezivanje studenata različitih studija. Radeći u timovima, oni razvijaju i provode projekt kojim se rješava neki konkretan društveni problem u određenoj zajednici. U nastavi visokog obrazovanja je DKU eksperimentalno uvedeno 2006. godine na diplomskom studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog Fakulteta te se i dalje uspješno održava.

John Dewey se prvi počeo zalagati za aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, jer se tako, između ostalog, usporava zaboravljanje naučenog. DKU odražava vrijednosti suvremenog pristupa učenju koje učenika stavlja u središte procesa obrazovanja. Učenika se više ne vidi kao pasivnog primatelja znanja kroz klasičnu dinamiku slušanja i reproduciranja znanja u učionici, već on sam postaje odgovoran za stjecanje znanja. Drugim riječima, suvremeni pristup naglašava razvoj kritičkog mišljenja i praktičnog iskustva u obrazovanju.

DKU i volontiranje

Društveno korisno učenje razlikuje se od volontiranja jer osigurava kritičko mišljenje i produbljuje akademsko znanje studenata, ali i od prakse jer se, osim primjene stečenih znanja i vještina, usmjerava i na usvajanje novih znanja i vještina, a sve to na podjednaku korist studenata i društvene zajednice. Osim toga, ne smije se zanemariti doprinos društveno korisnog učenja u promociji socijalne pravde te osnaživanju studenata za osobni razvoj i socijalnu uključenost kao i razvoj civilne odgovornosti

Upravo kroz proces DKU student dobiva znanja koja su mu potrebna za zapošljavanja, a nisu nužno dio obaveznog programa na fakultetima. Studenti pospješuju dotadašnja znanja, usvajaju nove vještine te ostvaruju iskustvo, kontakte i reference koje će biti vrlo korisne za njihovu buduću karijeru. Dodatno, na ovaj način se pomaže studentu da uvidi svrhu znanja stečenog na fakultetu, ali i povezivanju fakulteta s društvenom okolinom i ostvarivanju ciljeva u sklopu civilne vizije fakulteta.

Istraživanje interesa studenata za DKU

Istraživanju iz 2016. godine na studentima Sveučilišta u Zagrebu pokazalo je da čak 81.3% ispitanika nije čulo za DKU, a samo 5.6% je imalo osobno iskustvo s takvim oblikom učenja i to većinom jer su pohađali kolegij s takvom komponentom. Također, pokazalo se da među studentima postoji velik interes (kod 90.5% ispitanika) za upis izbornog kolegija koji ima elemente DKU, uglavnom jer su to vidjeli kao priliku za usvajanje specifičnih znanja i vještina te razvijanja vještina timskog rada, komunikacije, kreativnosti i rješavanja problema. Više o istraživanju pročitate ovdje.

Glavna poruka društveno korisnog učenja je da svaka mlada osoba može pronaći način kako sudjelovati u kreiranju bolje budućnosti zajednice. Više pročitajte ovdje.

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojima se rješava konkretan društveni problem, bez obzira na područje djelovanja. Ako želite doznati više o metodi ili projektu EDUpolicy LAB, pozivamo vas da posjetite službenu stranicu www.edupolicylab.com ili se pak povežete s projektnim konzorcijem putem Facebook stranice.