IRO razvija socijalnu dimenziju visokog obrazovanja na europskoj razini

IRO razvija socijalnu dimenziju visokog obrazovanja na europskoj razini

Institut za razvoj obrazovanja sudjeluje u radu Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja početkom je 2019. godine imenovalo izvršnog direktora IRO-a Ninoslava Šćukanca Schmidta supredsjedateljem Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja (Advisory Group on Social Dimension) koja djeluje u sklopu paneuropske Skupine za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-Up Group – BFUG).

Skupina za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) izvršna je struktura koja podupire i nadzire Bolonjski proces između ministarskih konferencija, a na snazi je od jeseni 1999. godine. Unutar BFUG Skupine pokrenuta je u 2019. Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju s ciljem izrade dokumenta za daljnje unapređivanje socijalne dimenzije u Europskome prostoru visokog obrazovanja (EHEA) pod nazivom ‘Principles and Guidelines for Social Dimension’. Ovaj dokument trebao bi biti izrađen do sljedećega ministarskog sastanka zemalja članica Bolonjskoga procesa u Rimu u lipnju 2020. godine. Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju sastavljena je od stručnjaka i istraživača koji se bave obrazovnim politikama, predstavnika pojedinih zemalja članica Bolonjskog procesa, predstavnika studentskih zborova te predstavnika europskih udruga za razvoj visokog obrazovanja. U Savjetodavnoj skupini za socijalnu dimenziju Šćukanec Schmidt predstavlja Republiku Hrvatsku te supredsjeda Skupinom zajedno s kolegom Robertom Napierom iz Europskog udruženja studenata.

Dokument ‘Principles and Guidelines for Social Dimension’ trebao bi potaknuti vlade zemalja članica Bolonjskog procesa te visoka učilišta da aktivnije razvijaju socijalnu dimenziju visokog obrazovanja kako bi se omogućilo svim građanima da imaju jednake prilike u visokom obrazovanju sukladno njihovim sposobnostima. Politika socijalne dimenzije visokog obrazovanja ima za cilj smanjiti utjecaj socio-ekonomskih karakteristika studenata i drugih osobnih obilježja studenata nad kojima nemaju kontrolu (spol, rasa, nacionalnost, zdravstvene poteškoće i sl.) na uspjeh u pristupu studiju i njegovom uspješnom završetku. IRO je već deset godina važan akter na razvoju politike socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Hrvatskoj, što je rezultiralo i donošenjem „Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019.-2021.“, prvog razvojnog dokumenta ovakve vrste koji je Vlada RH donijela u siječnju 2019. Sudjelovanje Šćukanca Schmidta u radu BFUG skupine značajno je postignuće koje predstavlja početak aktivnijeg angažmana Hrvatske u razvoju socijalne dimenzije visokog obrazovanja na europskoj razini.

Početkom 2019. Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju održala je dva uspješna sastanka, u veljači u Zagrebu te u ožujku u Briselu, na kojima je dogovoren radni plan skupine za 2019.-2020. te nacrt ključnih principa za razvoj socijalne dimenzije u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Više informacija o radu Savjetodavna skupina za socijalnu dimenziju BFUG-a možete pronaći ovdje ili se obratiti na e-mail adresu iro@iro.hr.