Godišnje izvješće IRO-a za 2018. godinu

Godišnje izvješće IRO-a za 2018. godinu

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je u 2018. godini nastavio svoje uspješno djelovanje i rad na ostvarivanju svoje misije i ispunjavanju strateških ciljeva. Rad i postignuća IRO-a temeljena su na suradnji sa svim dionicima u visokom obrazovanja i na partnerstvu s pojedincima i institucijama iz Hrvatske i inozemstva. Zahvaljujemo svim partnerima, donatorima, suradnicima i volonterima na ukazanom povjerenju i suradnji! 

Izdvajamo sljedeća postignuća u 2018. godini:

Ključne teme kojima smo se bavili su:

 • socijalna dimenzija visokog obrazovanja   
 • društveni angažman visokih učilišta  i društveno korisno učenje
 • osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju   
 • Hrvatski kvalifikacijski okvir
 • internacionalizacija visokog obrazovanja
 • besplatno obrazovno savjetovanje i edukacijske usluge

Ukupno smo na gore navedene teme provodili 13 projekata od čega su 5 projekata bili srednji i veliki projekti financirani sredstvima Europske unije (kroz Erasmus + i ESF), a ostali projekti bili su međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera.

IRO je aktivno radio na zagovaranju i unapređivanju politika visokog obrazovanja kroz:

 • rad u Nacionalnoj skupini za unaprjeđenje socijalne dimenzije pri MZO i izradu „Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019.-2021.“, koji je Vlada RH usvojila na svojoj sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine, kojim će se unaprijediti položaj ranjivih i podzastupljenih skupina u visokom obrazovanju.
 • rad u Skupini za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) koja je izabrala Ninoslava Šćukaneca Schmidta supredsjedateljem Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja. 
 • rad u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP), središnje strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj HKO-a
 • rad u Akreditacijskom savjetu Agencije za znanost i visoko obrazovanje kao pridruženi član
 • rad u Podskupini za promociju visokih učilišta RH u inozemstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja

Za cjelovito izvješće posjetite link.