Kako društveno korisno učenje uključiti u kurikulum?

Kako društveno korisno učenje uključiti u kurikulum?

Jedan od glavnih rezultata projekta EDUpolicy LAB je integriran program društveno korisnog učenja (DKU) u 4 postojeća silabusa na 2 partnerska visoka učilišta, a koji će se početi provoditi od akademske godine 2019/2020.

Osnovna je svrha EDUpolicy LAB projekta povećati broj društveno aktivnih studenata/ica s ‎razvijenim građanskim kompetencijama za rješavanje problema lokalne zajednice kroz razvoj i ‎provedbu održivog programa društvenog učenjausmjerenog na socijalno isključene ‎skupine u obrazovanju. Dugoročna i održiva partnerstava između visokoobrazovnih ustanova i ‎organizacija civilnog društva trebala bi pridonijeti ostvarenju „treće“ ‎ili „civilne“ misije sveučilišta, čime bi se doprinijelo razvijanju društvene odgovornosti studenata ‎i ostalih članova akademske i znanstvene zajednice u rješavanju konkretnih društvenih ‎problema.

Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu metoda DKU-a postat će dio kolegija pod nazivom Razvojna psihologija, koji se izvodi u drugom semestru prve godine diplomskog studija Psihologije.

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku izrađena su tri silabusa za kolegije Hrvatska jezična kulturna baština, Zavičajni idiom te Zavičajna povijest. U sklopu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij studenti će moći upisati izborne kolegije Zavičajni idiom i Zavičajna povijest, a kolegij Hrvatska jezična kulturna baština biti će dostupan kao izborni predmet studentima i studenticama Diplomskog sveučilišnog studija ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja.

Silabusi su dostupni na poveznici, a biti će objavljeni i u budućem Vodiču za društveno korisno učenje.

Društveno korisno učenje (DKU) je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojima se rješava konkretan društveni problem, bez obzira na područje djelovanja. Ako želite doznati više o metodi ili projektu EDUpolicy LAB, pozivamo vas da posjetite službenu stranicu www.edupolicylab.com ili se pak povežete s projektnim konzorcijem putem Facebook stranice.