Prva TEFCE publikacija o društvenom angažmanu visokih učilišta

Prva TEFCE publikacija o društvenom angažmanu visokih učilišta

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) izdao je prvu publikaciju međunarodnog projekta TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta.

Publikacija na engleskom pod nazivom Mapping and Critical Synthesis of Current State-of-the-Art on Community Engagement in Higher Education (2018) (Mapiranje i kritička sinteza najnovijih dostignuća u području društvenog angažmana visokih učilišta) definira koncept društvenog angažmana visokih učilišta te ulogu koju taj angažman ima u suvremenim diskusijama o ulogama visokog obrazovanja u 21. stoljeću. Također, publikacija daje pregled međunarodnih inicijativa i projekata koje su pokušale razviti okvire za praćenje/mjerenje društvenog angažmana. Publikacija ukazuje na potrebe, praznine i mogućnosti za europski okvir za društveni angažman visokih učilišta.

Publikacija te prateći sažetak za donosioce odluka (policy brief) dostupni su ovdje.

Autori publikacije dio su Stručnog tima TEFCE projekta: Paul Benneworth (Sveučilište u Twenteu/Centar za istraživanje politika visokog obrazovanja [CHEPS]), Bojana Ćulum (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), Thomas Farnell (IRO), Frans Kaiser (CHEPS), Marco Seeber (Sveučilište u Ghentu – Centar za upravljanje visokim obrazovanjem Ghent), Ninoslav Šćukanec (IRO), Hans Vossensteyn i Don Westerheijden (CHEPS).

Projekt TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta, kojeg provodi Institut za razvoj obrazovanja, razvija alate koji bi trebali omogućiti bolju interakciju sveučilišta s njihovim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se adresirali gorući društveni problemi.

Projekt TEFCE sufinancira Europska komisija u okviru programa Erasmus+ te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i publikacijama možete pronaći ovdje.