IRO sudjelovao na konferenciji u Bologni

IRO sudjelovao na konferenciji u Bologni

Od 24. do 25. lipnja 2019. u Bologni je održana međunarodna konferencija Bologna Process Beyond 2020: Fundamental values of the EHEA na kojoj je sudjelovao i izvršni direktor Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) mr. sc. Ninoslav Sćukanec Schmidt s uspješnom prezentacijom na temu potrebe društvenog angažmana u visokom obrazovanju i lokalnoj misiji sveučilišta u predstojećim strateškim prioritetima bolonjskog procesa nakon 2020.

U prezentaciji je iznio da društveni angažman obuhvaća puno širi program transformacije i ne bi trebao biti usmjeren samo na socijalne teme. Također, istaknuo je da se angažman sveučilišta ne bi trebao svesti isključivo na njegovu treću misiju, nego bi treba biti usmjeren na obuhvaćanje učenja i poučavanja, istraživanja i inovacija, razmjenu znanja, studenata i akademika, razvojne politike i strategije. Zaključno je iznio važnost smislenog povezivanja svih dimenzija na sveučilištu s dionicima u zajednici i njihovim potrebama.