TEFCE projekt predstavljen na Sveučilištu u Bologni

TEFCE projekt predstavljen na Sveučilištu u Bologni

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) provodi projekt TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta kojem je cilj razviti alate koji bi trebali omogućiti bolju interakciju sveučilišta s njihovim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se adresirali gorući društveni problemi.

U okviru konferencije Bologna Process Beyond 2020: Fundamental values of the EHEA na Sveučilištu u Bologni izvršni direktor IRO-a mr. sc. Ninoslav Šćukanec Schmidt u sklopu svoje prezentacije Poticanje i utjecaj socijalne inkluzije i društvenog angažmana kroz Erasmus+ suradničke projekte predstavio je dijagram vizualnog prikaza ishoda projekta TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta.

Projekt TEFCE sufinancira Europska komisija u okviru programa Erasmus+ te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i publikacijama možete pronaći ovdje.