Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu uvršteni na listu najboljih sveučilišta u svijetu

Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu uvršteni na listu najboljih sveučilišta u svijetu

Po prvi puta dva hrvatska sveučilišta, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu, uvrštena su na prestižnu Šangajsku listu najboljih sveučilišta u svijetu.

 

Sveučilište u Zagrebu ušlo je među 500 najboljih svjetskih sveučilišta i zauzelo je poziciju između 401. i 500. mjesta, dok je Sveučilište u Splitu po prvi puta uvršteno i nalazi se između 701. i 800. mjesta.

Imajući u vidu činjenicu još uvijek nedostatnih financijskih ulaganja u znanost u Hrvatskoj, važno je istaknuti i pozdraviti uspjeh plasmana zagrebačkog i splitskog sveučilišta na međunarodnoj ljestvici koja rangira najbolja sveučilišta u svijetu.

Prema šangajskim kriterijima već šesnaestu godinu zaredom prvo mjesto na listi zauzima američko sveučilište Harvard, a među prvih dvadeset na listi također se nalazi 16 američkih sveučilišta.

Akademsko rangiranje svjetskih sveučilišta (ARWU) provodi se od 2003. godine. U postupku rangiranja međunarodnih sveučilišta ARWU primjenjuje šest objektivnih indikatora, uključujući broj alumni i dobitnika Nobelove nagrade, broj visoko citiranih istraživača prema Clarivate Analyticsu, broj objavljenih članaka u prirodoslovnim i znanstvenim časopisima, broj članaka indeksiranih u Science Citation Index – Expanded and Social Sciences Citation Index, kao i prihod sveučilišta. ARWU rangira više od 1800 sveučilišta svake godine, a 1000 najboljih se objavljuje.