IRO HKO radionice na FFZG

IRO HKO radionice na FFZG

IRO tim HKO stručnjaka održao je niz radionica o izradi Standarda zanimanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta Izazovi za društvene i humanističke znanosti izrađuje nove standarde zanimanja i standarde kvalifikacija te razvija nove i unaprjeđuje postojeće studijske programe. Riječ je o četiri etablirane discipline – psihologija, lingvistika, fonetika i anglistika te tri nova studijska programi na diplomskoj razini: kognitivna znanost, klinička lingvistika i fonetika te regionalni studiji kultura i društava jugoistočne Europe.

Kako bi se ostvarili zacrtani projektni ciljevi, IRO tim od četiri HKO stručnjaka pružio je edukacijsku podršku kolegama sa četiriju odsjeka Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i njihovim projektnim partnerima s Filozofskih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Rijeci i Splitu, s Fakulteta elektrotehnike i računarstva te Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, kao i sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Tijekom rujna i listopada održane su četiri radionice na kojima su, nakon uvoda u osnovne koncepte i pojmove Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, članovi radnih skupina izrađivali popise ključnih poslova, znanja i vještina u skladu s Metodologijom za izradu standarda zanimanja. Nakon razmatranja mogućnosti provođenja ankete o standardu zanimanja i implementacije njenih rezultata, članovi radnih skupina bavili su se konceptom kompetencija prema definiciji HKO te izrađivali popise kompetencija i skupove kompetencija.

Radne skupine sada nastavljaju rad na razvoju standarda zanimanja koje će uputiti u postupak upisa u Registar HKO jer su izrađeni standardi zanimanja preduvjet za izradu standarda kvalifikacija, koji predstavljaju svojevrsnu točku spajanja tržišta rada i visokoga obrazovanja. I u tom sljedećem koraku – izrada standarda kvalifikacija – IRO tim HKO stručnjaka održat će niz edukacija za članove radnih skupina, kako bi spremni krenuli u posao izrade standarda kvalifikacija za čitav niz zanimanja.