TEFCE projekt predstavljen na međunarodnim konferencijama

TEFCE projekt predstavljen na međunarodnim konferencijama

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) provodi projekt TEFCE: Prema europskom okviru za društveni angažman visokih učilišta kojem je cilj razviti alate koji bi trebali omogućiti bolju interakciju sveučilišta s njihovim zajednicama na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se adresirali gorući društveni problemi.

Međunarodni projekt Instituta za razvoj obrazovanja (IRO) o društvenoj angažiranosti visokog obrazovanja (pod nazivom TEFCE) predstavljen je na Europskoj konferenciji o društveno korisnom učenju te na međunarodnoj ACA konferenciji.

Posebno predavanje posvećeno TEFCE projektu održano je na drugoj Europskoj konferenciji o društveno korisnom učenju u Antwerpenu, Belgiji, 19. – 21. rujna 2019. Predavanje je započeto prezentacijom prof. Bojane Culum (Sveučilište u Rijeci, Hrvatska, koje je partner TEFCE projekta) na temu potrebe razvitka inovativnih alata i okvira za potporu, nadziranje i procjenu društvenog angažmana u europskom visokom obrazovanju te kako TEFCE paket alata predstavlja rješenje ovoj potrebi. Predavanje je popraćeno raspravom vođenom od strane stručnih govornika u području društvenog angažmana sveučilišta:

  • Wolfgang Stark (Sveučilište u Duisburg-Essenu, Njemačka)
  • Lorraine McIlrath (Nacionalno sveučilište Irske, Galway, Irska)
  • Pilar Aramburuzabala (Autonomno sveučilište u Madridu, Španjolska)

 

TEFCE projekt je također promican na međunarodnoj konferenciji ‘The engaged university. Linking the global and the local’ organiziranog sa strane ACA (Academic Cooperation Association) u partnerstvu s Centrom Republike Slovenije za mobilnost i europske obrazovne i stručne programe (CMEPIUS): Konferencija je bila održana 17.-18. studenog 2019. u Bledu, Sloveniji.

Josep M. Vilalta, direktor Katalonskog udruženja javnih sveučilišta ACUP, jedne od partnerskih institucija TEFCE projekta, na konferenciji je održao govor na temu dualnih odgovornosti sveučilišta na lokalnoj i globalnoj razini te je u svoju prezentaciju uključio kratku prezentaciju o TEFCE projektu kao uzornom primjeru u praksi.

Thomas Farnell (Institut za razvoj obrazovanja) je također održao govor o TEFCE projektu tijekom plenarne rasprave te postavio ideju nastavka implementacije TEFCE projekta tijekom zasjedanja istodobne radionice na konferenciji te je predstavio sažetak politike TEFCE projekta.

Više informacija možete pronaći na webstranici TEFCE projekta.