IRO razvija inovativne pristupe u promicanju mreža migranata kroz aktivno građanstvo!

IRO razvija inovativne pristupe u promicanju mreža migranata kroz aktivno građanstvo!

Institut za razvoj obrazovanja sudjeluje kao partner u projektu NEXUS: PromotiNg thE neXus of migrants throUgh active Citizenship. Projekt je financiran iz ERASMUS KA2+ Strateška partnerstva u visokom obrazovanju te će trajati 36 mjeseci, od 01.09.2019. do 31.08.2022.

Veća stopa mobilnosti u visokom obrazovanju dovela je do sve raznolikijih učionica, a potreba za obrazovanjem studenata kroz globalnu perspektivu o tome što znači biti građanin postala je vidljivija.

Cilj projekta NEXUS je osnažiti studente (s posebnim naglaskom na studente migrante) da uživaju svoja prava, zauzimaju se za vrijednosti ljudskih prava i pridonesu na pozitivan način društvu i globalnoj zajednici. To će se ostvariti uvođenjem građanskog obrazovanja kroz četiri glavna stupa intervencije, što će rezultirati povećanim sudjelovanjem studenata u društvenom životu njihovih zajednica.

NEXUS će istražiti  vezu između digitalno dostupnih participativnih alata i demokracije, uključujući dimenzije poput zahtjeva građana, državne vlasti, kolektivne akcije i mobilizacije te kulture. Temeljen na ideji da mnoge mogućnosti za svrhovitu građansku edukaciju egzistiraju u online okruženju NEXUS koristi tehnologije koje su poznate i privlačne digitalnim korisnicima. Analizirat će se mogućnosti i izazovi koji proizlaze iz digitalne transformacije politika u specifičnom kontekstu studentskog tijela i rastućoj populaciji studenata s migracijskim podrijetlom.

Kako bi se poboljšali procesi građanskog angažmana među studentima, nastavnici trebaju biti osviješteni o  postojećim i dostupnim  digitalnim alatima za demokratsko sudjelovanje. Također, trebaju znati kako ih koristiti i koji cilj s njima mogu postići. Pristup projekta Nexus zagovara interaktivne, umrežene aktivnosti koje se često komuniciraju putem medija koji se  diseminiraju na online mrežama.

NEXUS je projekt strateškog partnerstva u visokom obrazovanju koji primjenjuje inovativne pristupe u promicanju mreža migranata kroz aktivno građanstvo. Okuplja akademije (UNED – Spain, UNIMED – Italy, Malmo University), stručnjake za digitalnu demokraciju i aktivno građanstvo (ECAS – Brussel), nevladine organizacije s ekspertizom u društvenom angažmanu u zajednici u okviru visokog obrazovanja (IRO – Hrvatska), mala i srednja poduzeća koja razvijaju digitalna i inovativna rješenja usmjerena na izazove u visokom obrazovanju (KIC – Malta), kao i institut koji koristi društveno angažirane multimedije za inkluziju različitih zajednica (APIS – Slovenia).

U sklopu projekta od 25. do 26. studenog 2019. održan je kick off sastanak u Madridu na Universidad Nacional de Education a Distancia na kojem su se predstavile projektne aktivnosti te detaljan način rada.