Zašto i kako uskladiti studijske programe farmacije s tržištem rada?

Zašto i kako uskladiti studijske programe farmacije s tržištem rada?

Stručnjaci iz Instituta za razvoj obrazovanja Thomas Farnell i Ana Skledar Matijević ove su jeseni vodili tri cjelodnevne radionice za 21 djelatnika Farmacijsko-biokemijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu za pokretanje procesa unaprjeđenja studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije putem primjene Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

 

Provedene u sklopu projekta PharmMedQ (Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije – koji financira Europski socijalni fond), radionice su bile usmjerene na razvijanje standarda zanimanja za zanimanja ljekarnik, industrijski farmaceut i medicinski biokemičar. Na temelju tih standarda zanimanja visoka učilišta će zajedno do 2021. razviti nacionalne standarde za kvalifikacije u području farmacije i medicinske biokemije te zatim do 2022. godine unaprijediti svoje studije programe u skladu s tim standardima.

Zašto je nužan ovaj proces? Opseg poslova na kojima se zapošljavaju diplomirani studenti farmacije i medicinske biokemije nakon završetka studija vrlo je širok i obuhvaća zdravstvo, industriju te državne i javne institucije. Suvremeni studijski programi moraju osigurati ravnotežu stečenih znanstvenih i stručnih kompetencija te biti kvalitetna osnova za cjeloživotno učenje, sukladno zahtjevima i potrebama radnog mjesta. Potreba za navedenim stručnjacima je velika. Dapače, prema analizi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preporučeno je povećanje broja upisanih i stipendiranih studenata.

Europski pravni okvir već propisuje minimalne zahtjeve za priznavanje kvalifikacija zdravstvenih djelatnika na području EU (Direktiva 2005/36/EC i 2013/55/EU). Na razini EU postoje strateške smjernice koje navode da će ljekarnici u 21. stoljeću imati ključnu ulogu u postizanju učinkovitog i održivog zdravstvenog sustava (EU PHARMINE: Pharmacy Education in Europe). Na globalnoj razini Međunarodna farmaceutska federacija naglašava važnost identifikacije nacionalnih i društvenih potreba, definiranja uloge ljekarnika u pružanju zdravstvene skrbi i uključivanja svih relevantnih dionika u proces osiguranja i unaprjeđenja kvalitete edukacije (Quality Assurance of Pharmacy Education: the FIP Global Framework).

Međutim, sve relevantne direktive i smjernice potrebno je prilagoditi specifičnim nacionalnim uvjetima te detaljno opisati potrebne kompetencije magistara farmacije. Osim toga, farmacija je jedno od financijski najjačih istraživačko-razvojnih i industrijskih područja u RH (Strategija pametne specijalizacije RH 2016.-2020.) te su magistri farmacije nositelji istraživanja, razvoja, proizvodnje, osiguravanja kakvoće, distribucije i regulative lijekova, medicinskih i kozmetičkih proizvoda te dodataka prehrani.
Magistri medicinske biokemije zapošljavaju se uglavnom u sustavu zdravstvene zaštite kao stručnjaci unutar medicinskog tima te je potrebno definirati njihove multidisciplinarne kompetencije za ispitivanje ljudskog zdravlja s kemijskog, biokemijskog i molekularno-biološkog stajališta.

Na području RH ne postoje sustavno prikupljeni podatci o ključnim poslovima i kompetencijama u području farmacije i medicinske biokemije. Osnova za učinkovitu i kvalitetnu reviziju studijskih programa , sukladno realnim potrebama poslodavaca, je suradnja svih relevantnih dionika. Stoga će se u ovom projektu primijeniti HKO kao instrument povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada i usklađivanja ishoda učenja sa suvremenim potrebnim kompetencijama.

Primjenom HKO-a u projektu PharmMedQ unaprijedit će se sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studijski programi farmacije i medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Medicinskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Temeljem ankete među poslodavcima izradit će se prijedlozi 3 standarda zanimanja (ljekarnik, industrijski farmaceut i medicinski biokemičar) i 2 standarda kvalifikacija (magistar farmacije i magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine) te uskladiti potrebe tržišta rada, suvremene kompetencije i ishodi učenja studijskih programa.

Kroz aktivnosti projekta unaprijedit će se nastavna djelatnost i visoka učilišta u cjelini te promovirati kultura kvalitete.

Uloga IRO-a na projektu je voditi partnerska visoka učilišta kroz proces izrade tri standarda zanimanja u suradnji s poslodavcima i strukovnim udruženjima, a zatim izrade dva standarda kvalifikacija (magistar farmacije i magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine). Sljedeće aktivnosti na projektu u prvoj polovici 2020. godine su provedba Ankete o standardu zanimanja (za tri zanimanja) s poslodavcima.