Predstavljanje projekta „Razvoj integriranog studija Farmacije na engleskom jeziku“

Predstavljanje projekta „Razvoj integriranog studija Farmacije na engleskom jeziku“

23. studenog 2019., u sklopu Dana otvorenih vrata Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održana je prezentacija projekta „Razvoj integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Farmacije na engleskom jeziku (Pharma5.0)“.

Voditeljica projekta i Prodekanica za studente i studijske programe, prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, predstavila je budućim studentima Farmacije projekt Pharma 5.0. financiran iz Europskog socijalnog fonda u vrijednosti od 1.762.889,53 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 12.10.2018. do 11.4.2021., a cilj je razviti visokokvalitetan suvremeni studij farmacije na engleskom jeziku, ojačati jezične kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta, izraditi didaktički materijal te promovirati studij.

Prof. dr. sc. Ana Mornar Turk također je upoznala prisutne s dosadašnjim aktivnostima projekta te najavila buduće kao što su npr. nabava laboratorijskog pribora i obogaćenje udžbeničkog fonda knjižnice FBF-a.