HZZ objavio „Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja“

HZZ objavio „Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja“

Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je analizu i prognozu potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te je izradio preporuke za obrazovnu upisnu politiku.

 

Analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima provedena je na temelju statističkih podataka i relativnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih anketom poslodavaca, te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju . Na temelju relativnog položaja pojedinih zvanja u prethodnom razdoblju izrađena je prognoza njihovog položaja u budućnosti.

U skladu s prognoziranim položajem pojedinih zvanja na tržištu rada izrađene su preporuke u pogledu povećanja ili smanjenja broja upisanih učenika i studenata u pojedine obrazovne programe. Pri tome su u obzir uzeti i podaci o broju već upisanih učenika i studenata u pojedine obrazovne programe te promjene upisnih kvota za srednje škole i visoka učilišta u protekloj godini .

Preporuke se ne odnose samo na upis, već i na stipendiranje učenika i studenata. Cilj je preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukazati na smjer promjena obrazovne upisne politike i politike stipendiranja koje će rezultirati usklađivanjem obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja pogledajte ovdje.