IRO sudjeluje u webinaru „Promoting universities societal engagement“

IRO sudjeluje u webinaru „Promoting universities societal engagement“

European University Association (EUA) predstavlja seriju webinara koji se temelje na planiranim sesijama u sklopu EUA 2020 Annual Conference.

 

Webinari će obuhvatiti izvornu temu godišnje konferencije EUA: Sveučilišta koja grade bolju Europu. Oni će biti zanimljivi institucionalnim čelnicima, uključujući rektore, prorektore i šefove administracija, kao i istraživačima i analitičarima visokog obrazovanja i predstavnicima drugih tijela koja su uključena u obrazovnu politiku. U skladu s preporučenim mjerama u suzbijanju koronavirusa EUA je otkazala fizički događaj i umjesto toga organizirat će webinare koji počinju u petak, 17.04.2020. Svaki webinar će trajati sat vremena, nakon čega će slijediti prilika za pitanja i odgovore.

22. travnja 2020. od  14.00-15.00 h na programu je webinar „Promoting universities societal engagement“ na kojem sudjeluju prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci i mr. Ninoslav Šćukanec Schmidt, izvršni direktor IRO-a s prezentacijom ‘Towards a European framework for community engagement in higher education’. Cilj ove sesije je istražiti postoje li prilike za razvoj inovativnih policy alata na sveučilištu i na razini Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) za unutarnju i vanjsku prilagodbu društvenog angažmana na sveučilištima.

Društveni angažman u zajednici odnosi se na obostrano korisnu suradnju sveučilišta i njihove šire zajednice koja će biti predstavljena na primjeru Sveučilišta u Rijeci. Također, sesija će uključivati: analizu različitih pristupa društvenog angažmana u visokom obrazovanju; mapiranje izazova povezanih s angažmanom u zajednici; raspravu koja se odnosi na nove događaje u vezi s angažmanom u zajednici, kao i raspravu o mogućem europskom okviru za angažman u zajednici. Na razini EHEA još nije bilo inicijativa koje bi se fokusirale isključivo na angažman u zajednici. Objasnit ćemo kako europski okvir za angažman u zajednici može popuniti taj jaz i podržati sveučilišta u institucionaliziranju njihove suradnje sa širom zajednicom.

Registracija je dostupna ovdje.