TEFCE projekt uspješno predstavljen na webinaru Europskog udruženja sveučilišta (EUA)