Objavljeno izvješće o radu IRO-a za 2019. godinu!

Objavljeno izvješće o radu IRO-a za 2019. godinu!

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je u 2019. godini nastavio svoje uspješno djelovanje i rad na ostvarivanju svoje misije i ispunjavanju strateških ciljeva. Rad i postignuća IRO-a temeljena su na suradnji sa svim dionicima u visokom obrazovanja i na partnerstvu s pojedincima i institucijama iz Hrvatske i inozemstva. Zahvaljujemo svim partnerima, donatorima, suradnicima i volonterima na ukazanom povjerenju i suradnji!

 

Strateški ciljevi IRO-a u 2019. godini bili su, između ostalih, unapređivati i zagovarati politike visokog obrazovanja u skladu s potrebama pojedinaca i društva, osiguravati veću dostupnost i kvalitetu usluga iz područja visokog obrazovanja pojedincima te akterima politika visokog obrazovanja, te naposljetku, poticati umrežavanje, dijalog i razmjenu najboljih praksi među akterima politika visokog obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ponosni smo što možemo izdvojiti postignuća koja su doprinijela razvoju naše vizije i misije u 2019. godini.

Ključne teme koje su bile u središtu našeg djelovanja su:

 • Razvoj socijalne dimenzije visokog obrazovanja
 • Društveni angažman visokih učilišta i društveno korisno učenje u visokom obrazovanju
 • Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju
 • Razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)
 • Internacionalizacija visokog obrazovanja
 • Karijerno savjetovanje za visoko obrazovanje te pružanje edukacijskih usluga građanima putem kojih im omogućujemo ostvarenje karijernih ciljeva

 

Ukupno smo na gore navedene teme provodili 8 uspješnih projekata koji su bili srednji i veliki projekti financirani sredstvima Europske unije kroz Erasmus+ i Europski socijalni fond (ESF), dok su ostali projekti bili međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera. Organizirali smo vrlo posjećene međunarodne obrazovne sajmove: Sajam stipendija i visokog obrazovanja  Zagrebu, Rijeci i Zadru te EducationUSA Southeastern Europe Fair. Pokrenuli smo seriju novih informativnih događanja u IRO-u pod nazivom „Obrazovni četvrtak“ i „Karijerni utorak“ koji su polučili odlične rezultate i koji su bili odlično posjećeni.

IRO je aktivno radio na zagovaranju i unapređivanju politika visokog obrazovanja kroz:

 • rad u Nacionalnoj skupini za unaprjeđenje socijalne dimenzije pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH i izradu „Nacionalnog plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019.-2021.“, koji je Vlada RH usvojila na svojoj sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine, kojim će se unaprijediti položaj ranjivih i podzastupljenih skupina u visokom obrazovanju.
 • rad u Skupini za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) koja je izabrala Ninoslava Šćukaneca Schmidta (izvršni direktor IRO-a) supredsjedateljem Savjetodavne skupine za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA). Spomenuta Savjetodavna skupina (koju čine 14 zemalja članica EHEA te tri paneuropske strukovne organizacije – ESU, EUA i EI) je pod vodstvom Šćukaneca Schmidta po prvi puta kreirala strateški dokument „Principe i smjernice za jačanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u EHEA“ za koji se očekuje da će biti prihvaćen od 48 zemalja članica Bolonjskog procesa u 2020. Time će socijalna dimenzija postati jedan od ključnih prioriteta Bolonjskog procesa u periodu 2020.-2030.
 • rad u Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP), središnje strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj HKO-a
 • rad u Podskupini za promociju visokih učilišta RH u inozemstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • rad u Nacionalnoj skupini za razvoj sustava za praćenje osoba s kvalifikacijama
 • rad u NESET – Network of Experts on the Social Dimension of Education and Training te u EENEE – European Expert Network on Economics of Education – IRO je postao član i doprinosi razvoju politika na razini EU, kao i u razvoju suradnje u području obrazovanja.

 

Za cjelovito izvješće posjetite poveznicu.