Provedene ankete o Standardu zanimanja u sklopu projekta PharmMedQ

Provedene ankete o Standardu zanimanja u sklopu projekta PharmMedQ

Tijekom srpnja provedena je anketa i održani su strukturirani razgovori za zanimanja Ljekarnik, Industrijski farmaceut i Medicinski biokemičar. U sklopu projekta PharmMedQ, na kojem je Institut za razvoj obrazovanja partner, izradit će se standardi spomenutih zanimanja, a trenutno se provode završni koraci.

Institut za razvoj obrazovanja partner je Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na projektu PharmMedQ, u sklopu kojega će tijekom prve faze projekta biti izrađeni standardi triju zanimanja – Ljekarnik, Industrijski farmaceut i Medicinski biokemičar. U tijeku su završni koraci u pripremi standarda, a jedan od ključnih je provođenje ankete i strukturiranih razgovora s poslodavcima i zaposlenicima koji se zanimanjem bave u praksi. Njihove su povratne informacije iznimno važne jer se temelje na praksi.

Tijekom srpnja fokus radnih skupina za izradu standarda zanimanja bio je na pripremi i provedbi ankete i strukturiranih razgovora, a IRO je svoj doprinos dao kroz pripremu i distribuciju anketnih upitnika, obradu pristiglih rezultata i moderiranje strukturiranih razgovora.

Proces je otvorilo zanimanje Ljekarnik, a uz voditelja radne skupine sudjelovali su i stručnjaci iz prakse, njih jedanaestoro, s bogatim iskustvom u svojstvu poslodavaca i/ili zaposlenika ljekarni i bolničkih ljekarni. Raspravljali su o ključnim poslovima, znanjima i vještinama nužnima za obavljanje zanimanja te naglasili da je izrada standarda važna za unaprjeđenje i dodatnu afirmaciju struke.

Uslijedilo je provođenje ankete i strukturiranog razgovora za zanimanje Industrijski farmaceut. Radi se o novom zanimanju koje do sada nije bilo standardizirano, iako u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji radi velik broj farmaceuta. U procesu je sudjelovalo 10 sudionika koji u funkciji poslodavca ili zaposlenika rade u različitim segmentima industrije. Voditeljica radne skupine naglasila je kako je izrada standarda za ovo zanimanje značajan konceptualni izazov jer je zanimanje se sastoji od iznimno heterogenih radnih mjesta vezanih uz područja kao što su: istraživanje i razvoj; farmakovigilancija; marketing; nabava i dr, što su potvrdili i stručnjaci iz prakse.

Proces je završen provedbom ankete i strukturiranog razgovora za zanimanje Medicinski biokemičar, u kojima je sudjelovalo 8 sudionika u svojstvu poslodavaca iz bolničkih ili privatnih medicinsko-biokemijskih laboratorija te još 7 sudionika zaposlenika. Svi su sudionici naglasili važnost izrade standarda zanimanja u svjetlu podizanja i osiguravanja kvalitete zanimanja te dali dodatne prijedloge za unaprjeđenje popisa ključnih poslova znanja i vještina.

Temeljem prikupljenih povratnih informacija radne skupine nastavljaju rad na dovršetku prijedloga standarda triju zanimanja, koje će uskoro predstaviti zainteresiranoj stručnoj javnosti.