Veliki uspjeh Hrvatske i Instituta za razvoj obrazovanja u jačanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja unutar Bolonjskog procesa

Veliki uspjeh Hrvatske i Instituta za razvoj obrazovanja u jačanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja unutar Bolonjskog procesa

Na konferenciji u Rimu (19.11.2020.) koja okuplja 48 ministara obrazovanja iz zemalja članica Bolonjskog procesa bit će prihvaćen novi strateški dokument Principi i smjernice za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja, čiju izradu je koordinirao Ninoslav Šćukanec Schmidt iz Instituta za razvoj obrazovanja (IRO).

 Razvoj Bolonjskog procesa na području visokog obrazovanja temelji se prvenstveno na odlukama ministara nadležnih za visoko obrazovanje u 48 država članica Bolonjskog procesa koji se sastaju svakih 2-4 godina. Ministri će danas u Priopćenju iz Rima istaknuti tri cilja Bolonjskog procesa za narednu dekadu: stvaranje (1) inkluzivnijeg, (2) inovativnijeg i (3) međusobno povezanijeg Europskog prostora visokog obrazovanja do 2030. Sastavni dio tog Priopćenja bit će novi razvojni dokument, Principi i smjernice za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja, koji će pomoći zemljama u strukturiranju politike socijalne dimenzije. Ministarska konferencija u Rimu se može pratiti na https://ehea2020rome.it/.

Ministarska priopćenja iz Londona 2007., iz Pariza 2018. te iz Yerevana 2019. ističu da je potrebno pomoći zemljama članicama Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) kako bi koherentno razvijale politiku socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Ministarsko priopćenje iz Londona 2007. definira socijalnu dimenziju kao proces koji osigurava da sastav studentskog tijela koji ulazi, sudjeluje i završava visoko obrazovanje odgovara heterogenom društvenom profilu društva u cjelini. Savjetodavna skupina za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG) je osnovala Savjetodavnu skupinu za socijalnu dimenziju za razdoblje 2018.-2020. s ciljem da proizvede novi strateški dokument Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA, koji bi trebao pomoći svim zemljama članicama EHEA da budu učinkovitije u oblikovanju i unapređivanju ove javne politike. Hrvatska je, zajedno s Europskim udruženjem studenata, su-predsjedala i vodila spomenutu Savjetodavnu skupinu za socijalnu dimenziju u razdoblju 2018.-2020. Ninoslav Šćukanec Schmidt, izvršni direktor IRO-a, su-predsjedao je tom skupinom ispred Hrvatske i jedan je od autora koji su izradili Principe i smjernice.

Dokument Principi i smjernice se nadovezuje na definiciju socijalne dimenzije iz Ministarskog priopćenja iz Londona 2007. te je proširuje naglašavajući da socijalna dimenzija obuhvaća stvaranje inkluzivnog okruženja u visokom obrazovanju koje jača pravednost, različitost te odgovara na potrebe lokalnih zajednica. Zbog toga bi nositelji javnih politika u suradnji s visokim učilištima trebali integrirati Principe i smjernice u temeljnu misiju visokih učilišta: u učenje i poučavanje, istraživanje i inovacije, treću misiju visokog obrazovanja, upravljanje institucijama visokog obrazovanja te u politike koje unapređuju položaj studenata i zaposlenih na visokim učilištima.

Dokument Principi i smjernice ističe da je važno osigurati strateški okvir u visokom obrazovanju koji ima specifične ciljeve za jačanje socijalne dimenzije. Važno je koherentno upravljati socijalnom dimenzijom na svim obrazovnim razinama, od predškolskog do visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih. Nadalje, dokument ističe da politike trebaju biti temeljene na dokazima i analizama prikupljenih podataka, nositelji politika trebali bi osigurati primjereno financiranje za razvoj socijalne dimenzije, a visoka učilišta trebaju jačati kapacitete za razvoj te politike, posebno kroz kontinuirano usavršavanje nastavnika, istraživača i administrativnog osoblja. Pritom je važno da visoka učilišta surađuju s lokalnom zajednicom unutar koje djeluju kako bi uspješno pronalazili odgovore i rješenja na stvarne potrebe i probleme lokalnih zajednica.

Budući da je Ninoslav Šćukanec Schmidt iz IRO-a uspješno su-predsjedao Savjetodavnom skupinom za socijalnu dimenziju za razdoblje 2018.-2020., Hrvatska je prepoznata kao lider u razvoju socijalne dimenzije u EHEA koja može svojom stručnošću i iskustvom pomoći i drugim zemljama u razvoju ove politike. Svi dokumenti usvojeni na Ministarskoj konferenciji u Rimu su dostupni na https://ehea2020rome.it/pages/documents.